Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Hart voor Meijendel. Bijschrift: 23 januari 2022 Meijendel overspoelt door bezoekers

Natuurgebied Meijendel verder in gevaar; gemeente Wassenaar krijgt onjuiste informatie van Dunea

24 januari 20223 minute read

“Op basis van onjuiste informatie wil B&W een vergunning verlenen voor een waterspeeltuin voor jonge kinderen en de aanleg van een Poort van Nationaal Park Hollandse Duinen midden in beschermd Natura 2000 gebied. Sinds de aanleg van het Monkeybos in 2015 zijn de bezoekersaantallen gestegen van 1 naar 3 miljoen per jaar. Deze waterspeeltuin is voor jonge kinderen, een nieuwe doelgroep, dus nog meer bezoekers. En als Poort tot een Nationaal Park zal Meijendel straks landelijk publiek aantrekken. Dunea noemt het zelf het “verduurzamen” van het Hart. Als Dunea echt wil verduurzamen, moet ze stoppen met het toelaten van honderdduizenden auto’s in het hart van Natura 2000″, aldus Stichting Hart voor Meijendel i.o.

Voor het behoud van de natuur is het van belangrijk dat de aanvraag wordt herzien en dat beloftes worden nagekomen. Uit de verkiezingsprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, blijkt dat alle politieke partijen, inclusief de VVD van Wethouder Wassenaar, op papier een groen programma voeren en Meijendel willen beschermen. Maar daar is in deze vergunning nog niets van te merken. De gemeente heeft kennelijk te weinig ambtenaren om zelfstandig een oordeel te vellen en heeft het onvolledige recreatie-advies van Dunea, nota bene zelf aanvrager van de vergunning, volledig overgenomen. Dunea zegt zonder onderbouwing dat er geen extra bezoekers zullen komen en dat argument neemt de gemeente klakkeloos over bij de vergunningverlening. Tegelijkertijd zegt wethouder Wassenaar in de raadsvergadering wel dat we ons moeten voorbereiden op meer recreanten door de bouwopgave in de regio. Dat spreekt elkaar tegen. Op deze manier neemt de gemeente geen maatregelen om het hart te ontlasten, de stikstofdepositie door het verkeer en de natuurschade door recreanten te verminderen.

B&W wijkt hierbij ook nog eens af van het recente advies van de Commissie Nationale Parken. De commissie heeft in haar kritische advies over de aanvraag voor de officiële status een stevig voorbehoud gemaakt over de locatie van de Poorten. Zij oordeelde dat het voor de hand ligt dat deze buiten het natuurgebied liggen, zodat de druk op de natuur verlegd kan worden. De gemeente legt ook nationale en internationale adviezen van o.a. Universiteit Wageningen over duurzame recreatie naast zich neer. Door bezoekers aan de rand op te vangen vormt het hart een rustpunt voor dieren en natuurliefhebbers en blijft het hart fietsend of wandelend bereikbaar.

“B&W heeft nu de kans om te laten zien dat ze haar zorgplicht voor het Natura2000 gebied serieus neemt. Het college had Dunea moeten oproepen eerst een draagkrachtonderzoek uit te laten voeren om te bepalen hoeveel recreanten het gebied aankan. Daarmee kan ze een nieuw duurzaam recreatiemodel voor de gewenste rol van het nationaal park ontwikkelen,” aldus woordvoerder d’Engelbronner.

Hart voor Meijendel dient binnenkort een bezwaarschrift in, waarbij ze de hoop uitspreekt dat B&W ditmaal wel kritisch zal zijn op de draagkracht van de natuur, duurzame recreatie en vermindering van stikstofdepositie. Hiermee krijgt het college opnieuw de kans om de papieren wens voor een groene gemeente, ook in de praktijk tot leven te laten komen!

 

Tags

MeijendelNatuurWassenaarWaterspeeltuinWerkgroep Hart voor Meijendel
Back To Top