Skip to content

Verkiezingsthema’s

31 januari 20223 minute read

Wanneer we het aan de Wassenaarse politieke partijen overlaten zullen hoogst waarschijnlijk, net als vier jaar geleden, de bestuurlijke zelfstandigheid en de financiën van ons dorp de belangrijkste verkiezingsthema’s worden. De coalitiepartijen zullen deze onderwerpen bovendien graag met elkaar verbinden. Iets in de trant van: “Dankzij ons verstandige financiële beleid hebben we de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar gewaarborgd”. Deze redenering is niet alleen onzin, maar verbergt ook de echte problemen.

In 2018 bedroegen de financiële reserves (inclusief de voorzieningen) bijna 75 miljoen euro. Naar verwachting is dat eind 2022 bijna € 70 miljoen euro. Hoewel we de afgelopen vier jaar vijf miljoen euro armer (beter: minder rijk) zijn geworden, was en is geld geen probleem. De meeste gemeenten hebben netto schulden in plaats van reserves. Niet het gebrek aan financiële middelen maar de steeds zwakkere Wassenaarse instellingen maken effectief bestuur moeilijk en bedreigen -uiteindelijk- het zelfstandig voortbestaan van de gemeente. De afgelopen vier jaar hadden we een versplinterde raad, een college van parttimers, en sinds 2020 kregen we daar een ambtelijke organisatie in onzekerheid bij.

Aan de basis van een effectief bestuur staat een goed functionerende gemeenteraad, opgebouwd uit stabiele partijen van voldoende omvang. In de huidige raad bestaat de voltallige oppositie uit zes één persoonsfracties. Het is met één zetel zo goed als onmogelijk om het college te controleren. Vier van de één mensfracties zijn ontstaan uit zetelroof. De stabiliteit van de deelnemende partijen zou daarom een thema moeten zijn tijdens de campagne.

In de tweede plaats moet Wassenaar voltijds wethouders krijgen. Het wethouderschap is geen deeltijdbaan. Het huidige college kon niet veel meer doen dan reageren op incidenten. Maar nu is er is behoefte aan bestuurders die voor langere tijd lijnen kunnen uitzetten en die ook buiten ons dorp gezag hebben. Wie kunnen we de onderhandelingen met Katwijk over Valkenhorst toevertrouwen? Laat de deelnemende partijen al tijdens de campagne duidelijkheid geven over hun kandidaten voor het wethouderschap. Zodat we na de verkiezingen niet worden verrast met zwakke bestuurders van buiten het dorp.

In de derde plaats zou het in de campagne moeten gaan over onze toekomstige ambtelijke organisatie. Hoe denken de partijen die vorm te geven? Welke taken gaat Wassenaar zelf doen en wat besteden we uit? En, ook heel belangrijk, wat hebben we ervoor over? Het eerlijke verhaal is dat de kosten voor het ambtelijk apparaat hoe dan ook gaan stijgen.

Laten we de campagnetijd gebruiken om over de echte issues te debatteren.

Mark Knevel

Tags

GR2022IngezondenVerkiezingsthema'sWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top