Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Beslist.nl

Winkeldiefstal in Wassenaar stijgt met 21 procent; daalt in Zuid-Holland

12 februari 20222 minute read

Het aantal winkeldiefstallen is in Wassenaar de afgelopen 5 jaar met bijna 21% gestegen. De stijging staat in schril contrast met provinciale cijfers. In de provincie Zuid-Holland daalde het aantal winkeldiefstallen in dezelfde periode (2017-2021) met 17%. Dit blijkt uit een analyse van beslist.nl, dat gegevens van de politie en de KVK combineerde.

In Wassenaar was in de afgelopen vijf jaar sprake van 124 aangiftes van winkeldiefstal. Dit vertaalt zich naar een ondergemiddeld aantal diefstallen: 1 winkeldiefstal per winkel. Deze cijfers voorkomen niet dat het aantal winkeldiefstallen is toegenomen met 20,9% in Wassenaar. In Voorschoten is daarentegen sprake van een daling met 17%, wat in lijn is met het provinciale beeld van de afgelopen vijf jaar. 

Meeste winkeldiefstal in Rotterdam
In de afgelopen 5 jaar werden ruim 178.800 meldingen van winkeldiefstal gedaan, waarvan bijna een kwart in de provincie Zuid-Holland.

22 van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten zitten boven het landelijke gemiddelde van 1,5 winkeldiefstallen per winkel over de afgelopen 5 jaar. In de gemeenten Rotterdam (5,3 diefstallen per winkel), Den Haag, Schiedam (beide 4,9) en Zoetermeer (4,7) werd veel vaker winkeldiefstal gepleegd dan gemiddeld. De gemeente Molenlanden heeft het laagste aantal: 0,2 diefstallen per winkel.

Landelijk daalde het aantal winkeldiefstallen met 14%
Het aantal winkeldiefstallen daalde tussen 2017 en 2021 landelijk met 14%, waarbij de meeste provincies positieve cijfers laten zien. Zuid-Holland zit met 17% boven het landelijk gemiddelde.

In de provincie Flevoland is de daling het grootst. Hier was sprake van een kwart minder winkeldiefstallen dan in 2017. Ondanks de lockdowns kenden de provincies Overijssel en Gelderland een toename van het aantal winkeldiefstallen. Het aantal meldingen steeg hier met 1% vergeleken met 5 jaar geleden.

Onderzoek Beslist.nl

Om een accurate vergelijking te maken van het aantal winkeldiefstallen per gemeente combineerde beslist.nl de cijfers van de politie en de KVK. Het gemiddelde aantal bij de KVK ingeschreven winkels binnen gemeenten is in de analyse afgezet tegen het aantal winkeldiefstallen per jaar. Ook werd het verloop van het aantal diefstallen geanalyseerd door het gemiddelde van eerste 2 jaar (2017 en 2018) te vergelijken met het gemiddelde van de laatste 2 jaar (2020 en 2021) om te corrigeren voor de coronaperiode.

 

Onderzoek winkeldiefstal beslist.nl

 

Infographic winkeldiefstal door beslist.nl

Tags

Beslist.nlWassenaarWinkeldiefstallenZuid-Holland
Back To Top