Ga naar hoofdinhoud

De Paauw: bestuurscentrum of een VVD-prestigeproject?

14 februari 20222 minute read

De gemeenteraad heeft in 2020 de keuze gemaakt om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken. Daarmee zou dan de gemeentewerf en het gemeentekantoor voor woningbouw vrijgespeeld worden. Op 1 februari jl. stemden de coalitiepartijen (VVD, CDA, D’66 en Lokaal Wassenaar) vóór het renovatieplan en het startbedrag á € 12,2 miljoen. De PvdA stemde tegen, waarom?

Het plan
Met het investeringsplan van ruim €12 miljoen is alleen voorzien in de restauratie en verbouwing van de binnenkant van de Paauw. Zogenaamde “stijlkamers” dienen hoogwaardig te worden afgewerkt waarmee recht wordt gedaan aan de allure van weleer. Daartoe zal slechts een deel van de ambtelijke organisatie overkomen naar het raadhuis. Op andere plekken in het dorp is de rest van de ambtenaren en de publieksbalie voorzien. Waar weten we nog niet precies. Juist dat maakt het een risicovolle en, nu al, dure operatie.

Integrale aanpak
De belangrijkste reden dat de PvdA tegen het renovatieplan stemde was het ontbreken van een deugdelijk, weloverwogen masterplan. Jan van Noort: ‘De coalitiepartijen gaven te kennen dat de burgers uitgebreid hebben kunnen meedenken en niet meer hoefden gehoord. Wij zijn van mening dat onvoldoende uitwerking is gegeven aan de wijze van herhuisvesting, hoe vervoersstromen in de toekomst zullen worden gereguleerd en welke ‘verborgen kosten’ de Wassenaarse bevolking komende jaren krijgen voorgeschoteld. Wij willen meer zicht op de mogelijke risico’s’.

Jan vervolgt: ‘De kans dat door dit project op termijn stevig bezuinigd moet worden op gemeentelijke voorzieningen, de OZB fors omhoog gaat en mogelijk de zelfstandigheid onder druk komt te staan, acht ik groot. Nu al een voorschot nemen op mogelijk te ontvangen subsidies en een beeld schetsen van een Paauw-terras waar álle Wassenaarders kunnen genieten is ‘opmerkelijk’ aangezien we nog niet eens duidelijk hebben hoe de herhuisvesting van het ambtenarenapparaat er uit gaat zien!’

Standpunt PvdA
De PvdA is niet alleen een partij van aanpakken maar ook van een kritische blik op de uitgaven. Voor eigen voorzieningen hanteren wij zoveel mogelijk de criteria ‘doelmatig en sober’. Zeker met het oog op de grote uitdagingen de komende jaren: voor onze jeugd, de vraag naar woonruimte en de verduurzaming van onze leefomgeving, is spaarzaamheid geboden. Nu, vlak voor de verkiezingen, 12,2 miljoen vrijmaken voor ‘eigen gebruik’ vinden wij onverantwoord. Op 14, 15 of 16 maart kunnen Wassenaarders hun oordeel geven. Stem Duurzaam, Actief én Sociaal: DA’SPvdA!

cartoonboomstra

© Cartoon H.Boomstra/KVMO, tekstaanpassing R.Pillen/PvdA

 

Tags

GemeenteraadGemeenteraadsverkiezingenGR2022IngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top