Skip to content

Landgoed Rust en Vreugd wordt in oude glorie hersteld

17 februari 20223 minute read

Gemeente Wassenaar en Stichting Rust en Vreugd starten met de herstelmaatregelen op landgoed Rust en Vreugd. Deze uitvoeringsmaatregelen staan in het teken van het herstel van de historische buitenplaats Rust en Vreugd.

Historische buitenplaats

De landgoederen in Wassenaar – waaronder Rust en Vreugd – hebben een hele geschiedenis achter zich. Dit maakt deze landgoederen anders dan andere wandelgebieden en daarmee waardevol voor deze omgeving. Doel van het onderhoud is om de historische structuren weer zichtbaar en beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers. En natuurlijk om de landgoederen ‘gezond’ te houden; ruimte geven aan beeldbepalende bomen door bijvoorbeeld te veel wildgroei en overheersende soorten planten te verwijderen. Daarnaast worden er bomen en heesters geplant die zorgen voor een meer gevarieerd beeld aan kleuren en groei gelaagdheid.

“Buitenplaats Rust en Vreugd is een mooie plek om te recreëren dichtbij huis. Je kunt er heerlijk wandelen. Inwoners, ook van buiten de gemeente, bezoeken dit prachtige landgoed. Straks zijn de historische structuren weer goed zichtbaar en worden de paden beter bewandelbaar”, aldus wethouder Kees Wassenaar.

Opschonen landgoed

De eerste herstelwerkzaamheden gaan de komende weken in uitvoering. Hierbij worden bomen en struiken verwijderd die in een slechte conditie zijn of niet passen binnen het herstel van de historische landschapsstructuren. Deze beheermaatregel is noodzakelijk om de historische buitenplaats Rust en Vreugd in oude glorie te herstellen.

Aankleding van het landgoed

Na het verwijderen van bomen en beplantingen wordt gewerkt aan het herstel van het historische padenpatroon. De (zand)paden worden waar nodig in profiel gebracht en voorzien van een nieuw laagje gebiedseigen zand. Hierdoor zijn de paden nog beter te bewandelen en wordt het netwerk aan paden zo veel mogelijk hersteld. In het najaar 2022 volgt de eerste aankleding van het landgoed met bomen, (sier)heesters en bosplantsoenen. Zo worden enkele eikenlanen hersteld en worden de bos- en duinranden aangekleed met bomen en heesters die qua bladvorm, bladkleur of bloeiwijze aanvullend zijn op de aanwezige ‘standaard’ bomen en heesters in dit bijzondere duinbos landschap.

Broedseizoen

In de tweede helft van maart 2022 start het broedseizoen. Dat betekent dat er vanaf die datum geen ‘grof’ onderhoud aan het landgoed mag worden gepleegd. Wel kunnen er werkzaamheden worden uitgevoerd die weinig invloed hebben op de flora en de fauna.

Herstel landgoederen

De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens plannen die zijn goedgekeurd door de gemeente Wassenaar en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE). De Provincie Zuid-Holland financiert een deel van de herstelmaatregelen op landgoed Rust en Vreugd. Meer informatie over het herstel van de Wassenaarse landgoederen vindt u op https://www.wassenaar.nl/omvangrijk-herstel-van-groen-erfgoed .

Tags

GemeenteHerstelwerkzaamhedenLandgoedRust en VreugdWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top