Ga naar hoofdinhoud
'De weg afsluiten levert minder slachtoffers op...' Fotocredit: Hart voor Meijendel

Hart voor Meijendel maakt bezwaar tegen Poort Meijendel en nieuwe waterspeeltuin

9 maart 20223 minute read

Stichting Hart voor Meijendel heeft afgelopen week bij de gemeente Wassenaar een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning voor Poort Meijendel. Dunea wil het hart van Natura 2000 gebied Meijendel inzetten als Poort van Nationaal Park Hollandse Duinen en daarmee landelijk publiek trekken. Dunea noemt de Poort een ‘recreatief startpunt voor een topbelevenis’. Er zijn plannen voor meer poorten, maar ondanks ruim 10 jaar voorbereidingstijd zijn ze niet uitgevoerd.

Het hart van Meijendel heeft in het Bestemmingsplan de bestemming natuur en cultuurhistorie. Er is geen ruimte opgenomen voor deze uitbreiding. Sterker nog, alleen de pannenkoekenboerderij, de stal en het bezoekerscentrum worden beschouwd als passend. Voor het Monkeybos, de Duincampus en dus ook de nieuwe rol van Poort tot een nationaal park, is in het Bestemmingsplan en de structuurvisie van de gemeente geen ruimte.

“We vinden het bovendien zorgwekkend dat er nooit onderzoek gedaan is naar de impact van recreatie op de natuur, zoals de wet dit voorschrijft”, vertelt woordvoerder d’Engelbronner. “Dunea heeft in een bijlage bij de vergunning – zonder enige onderbouwing of bewijs – alleen één zin opgenomen: ‘het project leidt niet tot meer bezoekers en verkeer’. De gemeente heeft dit vervolgens, wederom zonder enig onderzoek of motivering, klakkeloos overgenomen. Tegelijkertijd verklaren zowel Dunea als de gemeente dat het sowieso drukker gaat worden in Meijendel, door de gigantische bouwopgave in Zuid-Holland en het gebrek aan nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Dit spreekt elkaar tegen.”

Dunea lijkt zich niet te realiseren dat de aantrekkingskracht van een Poort tot een Nationaal Park vele malen groter is, dan het oorspronkelijke kleinschalige aanbod in het hart van Meijendel. Een waterspeeltuin trekt meer families met jonge kinderen. Op slechts 100 meter van de geplande waterspeeltuin zijn habitats van bijna uitgestorven dieren. Bovendien zijn de bezoekersaantallen sinds 2010 al verdrievoudigd: van 1 naar 3 miljoen per jaar. Mensen hebben door corona de natuur ontdekt, de bezoekersaantallen blijven stijgen. Verstoring, vertrapping en vervuiling van de natuur zijn het gevolg.

Alle alternatieve scenario’s van wetenschappers, het NBTC en het ministerie van LNV adviseren recreanten buiten het kwetsbare duingebied op te vangen, zodat de natuur ontlast wordt. Het hart blijft een stiltegebied voor dieren en blijft toegankelijk voor natuurliefhebbers. Bij de gemeente Wassenaar ligt een grote zorgplicht voor het Natura2000 gebied. Het is onbegrijpelijk dat de natuur zoveel risico moet lopen op beschadiging in deze druk bevolkte regio.

We hopen dat de gemeente bij de heroverweging van de vergunning met een frisse en vooral kritische blik deze vergunningsaanvraag herbeoordeeld en zichzelf de vraag stelt: waar is de natuur in Meijendel het meest bij geholpen: een Poort in of buiten het Natura2000 gebied?

20220308 110132

Tags

BezwaarschriftPoort MeijendelWassenaarWerkgroep Hart voor Meijendel
Back To Top