Ga naar hoofdinhoud

Ingezonden: Reactie op ‘het eerlijke verhaal over de gemeentefinanciën’

15 maart 20222 minute read

De bewering van de VVD-Wassenaar dat “In de vorige raadsperiode (waarin de Wassenaarse VVD niet in het college zat) het eigen vermogen van de gemeente met €9 miljoen is gekrompen tot €61 miljoen eind 2017” is onjuist.

Voor het eigen vermogen van een gemeente moeten de reserves en de voorzieningen bij elkaar opgeteld worden. Het verschil tussen een reserve en een voorziening is dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de reserves en het college voor de voorzieningen.

Volgens De Programmarekening 2014 bedroegen eind 2014 de reserves 60,6 M€. De voorzieningen bedroegen 12,7 M€. Dit is te vinden op de bladzijden 221 en 222 van de programmarekening. Het totale vermogen, reserves en voorzieningen samen, was derhalve 73,3 M€.

Uit de Jaarstukken 2018 blijkt dat eind 2018 de reserves 56,6 M€ bedroegen. De voorzieningen bedroegen 18,1 M€. Zie hiervoor pagina 157 respectievelijk 168 van de jaarstukken. Eind 2018 was het eigen vermogen daarmee 74,9 M€.

Het eigen vermogen is in de periode 2014-2108, zonder de VVD, dus niet afgenomen met 9 M€ maar gegroeid met ongeveer 1,5 M€.

De jaarrekeningen over 2021 en 2022 zijn er natuurlijk nog niet. Maar volgens de Begroting 2022 bedragen de reserves eind 2022 53,1 M€ en de voorzieningen 16,1 M€. Dit staat op de bladzijden 183 en 184 van de begroting. Dit brengt het vermogen van de gemeente Wassenaar eind 2022 dan op 69,2 M€. Dat zou een afname van ruim 5 M€ betekenen in de periode 2018-2022 met de VVD.

De VVD-Wassenaar bestrijdt terecht de onzin die Hart voor Wassenaar over de gemeentelijke financiën verkondigt. Maar als de VVD het eerlijke verhaal wil vertellen moet ze dat ook doen voor de periode 2014-2018. Ik hoop daarom dat de VVD haar bewering over de periode 2014-2018 rectificeert.

Overigens de financiën zijn, met deze hoge reserves, echt het probleem niet in Wassenaar. We zitten wel verlegen om goed bestuur.

Tags

Gemeentelijke financiënIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top