Skip to content
Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Gemeenteraad neemt afscheid van raadsleden

29 maart 20223 minute read

Met het besluit tot toelating van de nieuwe raadsleden, een 14-tal vertrekkende raadsleden én de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding stond de gemeenteraad maandagavond in het teken van de verkiezingsuitslag. De Koninklijke onderscheiding werd door burgemeester Leendert de Lange uitgereikt aan Jan van Noort (PvdA)) wegens zijn langdurige verdienste voor de lokale samenleving.

Voordat de gemeenteraad de vertrekkende raadsleden uitzwaaide, werd de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen formeel vastgesteld met een toelatingsbesluit van de nieuwe raadsleden. Daarna besteedde burgemeester Leendert de Lange aandacht aan elk van de afscheidnemende raadsleden. Alle vertrekkende raadsleden ontvingen een kristallen karaf met daarbij twee glazen.

Zo werd Gisela Mulder (Fractie Mulder) bedankt voor haar inzet voor het sociaal domein, waaronder kinderopvang. Daarbij onderstreepte de burgemeester de combi werk en gezin omdat echtgenoot Hans óók zitting had in dezelfde gemeenteraad. Wim Koetsier (CDA) werd geprezen om zijn inzet voor de restauratie van Huize de Paauw. Ook stond hij ‘stevig zijn mannetje’ tijdens de laatste Algemene Beschouwingen, volgens de burgemeester.

Ronald Everard (CDA) werd geroemd om zijn invulling van het raadslidmaatschap – ‘met ziel en zaligheid’ – en zijn deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting. Yvonne van der Velde (VVD) onderscheidde zich met haar deskundigheid op het gebied van de volksgezondheid. In het dagelijks leven is zij werkzaam als projectmanager OK’s en anesthesie poli’s. “Gelukkig heb je niemand in het debat verdoofd,” grapte de burgemeester.

Aart van Sloten (GroenLinks) kreeg onder meer complimenten voor de invulling van zijn raadslidmaatschap. “Je kende de kneepjes van het vak en je wist hoe je dingen voor elkaar krijgt,” aldus De Lange. Van Sloten hield zich o.a. bezig met het onderwerp Duurzaamheid. Hij had ook zitting in de werkgeverscommissie. Bernard Menken (VVD) werd geprezen voor zijn aandacht voor ondernemers binnen de gemeenteraad, ook in de corona-periode. Tevens had hij zitting in de metropoolcommissie.

Bij Iwein Born (VVD) werd zijn woordvoerderschap op het gebied van afvalinzameling en Avalex geroemd. “Bij jou stond kundigheid en expertise voorop.” De burgemeester benoemde de ‘doctrine van Iwein: gezond verstand.’ Ronald Zoutendijk (Fractie Zoutendijk) werd eveneens geprezen om zijn dossierkennis. Indachtig een citaat van Albert Einstein werd zijn betrokkenheid geroemd: ‘Nooit stoppen met vragen stellen’.

Marion Gout – van Sinderen (D66) werd, net als Iwein Born, geprezen voor haar inzet op het afvalbeleid. Naast haar fractievoorzitterschap was ze tevens actief in de adviescommissie Vervoersautoriteit metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de rekeningcommissie Veiligheidsregio Haaglanden. Paul Ronke (VVD) kreeg credits voor zijn inzet op het gebied van fysieke leefomgeving en zijn lidmaatschap van de rekenkamer metropoolregio.

Bij Annelies Heyl (D66) memoreerde de burgemeester haar overgang van commissielid naar raadslid. In die rol hield ze zich bezig met onderwijs, waaronder het project Heerewegschool en het sociaal domein waarin ze zich vastbeet. Fred Weyn (Lokaal Wassenaar) werd ondermeer bedankt voor zijn ‘prettig verbindende rol’ die hij vervulde als fractievoorzitter. Volgens de burgemeester toonde hij aan dat hij zich goed bewust was van zijn eigen rol als raadslid. “Afgaan op goede adviezen en vervolgens het best mogelijke besluit nemen.”

Brenda Hagen (Fractie Hagen) was, zoals wel vaker het geval, niet aanwezig. Toch werd ook bij haar afscheid stilgestaan en memoreerde de burgemeester haar ‘zeer eigenwijze invulling’ van het raadslidmaatschap, met name op het gebied van diversiteit.

Jan van Noort (PvdA) werd geroemd voor zijn langdurige inzet als raadslid en zijn drijfveren waarvoor hij zich in die rol sterk heeft gemaakt: ‘Iedereen meedoen, gelijkwaardigheid en tegen discriminatie.’ Vanwege zijn langdurige inzet als raadslid (13 jaar) ontving hij uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding.

 

Tags

AfscheidGemeenteraadsvergaderingGemeenteraadsverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top