Skip to content
Raphael's portret van Bindo Altoviti. Fotocredit: The Arts Society

Dinsdag, 12 april 2022 om 20.00: Raphael: Genius of the Renaissance in Rome’ door Jo Walton

4 april 20223 minute read

Engelstalige hybride lezing op locatie of via ZOOM. Raphael stierf, slechts 37 jaar oud, op Goede Vrijdag in 1520 in Rome. De paus, zijn meest prestigieuze beschermheer, was er zo kapot van, dat hij meende zelfs aardschokken rond de stad te voelen. Raphael werd begraven in het Pantheon, het belangrijkste klassieke gebouw van Rome. Dit werd beschouwd als een passend eerbetoon aan een kunstenaar waarvan de kunst wedijverde met de grootsheid van de Ouden en die ook nog charmant, knap en beleefd was. In deze lezing staan centraal zijn korte, maar verbazingwekkende carrière als schilder, architect, administrateur en als uitmuntend tekenaar en zijn blijvende invloed op latere kunstenaars. English below. 

Jo Walton heeft lesgeven gecombineerd met een carrière in het boekenvak, waaronder de verkoop van kunstboeken. Zij was gids bij zowel Tate Britain als Tate Modern. Op dit moment verzorgt zij lezingen voor The Arts Society, het Art Fund en Friends of Dulwich Picture Gallery en lokale kunstverenigingen.

71zhDgqqSTL. AC SL1024 U bent van harte welkom op onze gebruikelijke locatie, het Warenar Cultureel Centrum in Wassenaar en u kunt de lezing ook thuis bekijken via Zoom. Wel willen wij u verzoeken om vooraf aan te geven welke optie uw voorkeur heeft. Uw voorkeur kunt u aangeven op: https://theartssociety.org/the-hague. Graag vóór maandag 11 april 2022. De lezing begint dinsdag 12 april 2022 om 20.00. De kosten zijn € 13,- (vooraf). Een lidmaatschap (acht lezingen en andere activiteiten) is € 65,- per jaar en voor een (echt)paar € 120,-.

The Arts Society The Hague is een onderdeel van de Britse The Arts Society. Deze vereniging, opgericht in 1965 in Engeland, heeft als doel de kennis over kunst te verspreiden, onder andere door middel van lezingen. Hiervoor worden experts op hun vakgebied uitgenodigd. The Arts Society heeft 90.000 leden verdeeld over 330 kringen in het Verenigd Koninkrijk, 10 in Europa en 27 in Australië.

THE ARTS SOCIETY THE HAGUE PRESENTS:

Tuesday, 12 April 2022 at 20.00: ‘Raphael: Genius of the Renaissance in Rome’ by Jo Walton

This is a hybrid lecture on location and on Zoom.

Raphael died in Rome on Good Friday, 1520, aged only 37. The Pope, his most prestigious patron, was devastated and earth tremors were felt around the city. He was buried in the Pantheon – Rome’s most important classical building – a fitting tribute to an artist who rivalled the greatness of the Ancients. (He was also charming, handsome, and polite – which couldn’t be said for all Renaissance polymaths.) This lecture looks at his short, but astonishing career as painter, architect, administrator, and superb draughtsman and considers his lasting influence on subsequent artists.

Jo Walton has combined teaching and lecturing with a career in art bookselling and has been a volunteer guide at both Tate Britain and Tate Modern. Now a freelance lecturer for The Arts Society, the Art Fund, and Friends of Dulwich Picture Gallery and local art societies.

You are invited to join us at our usual venue, the Warenar Cultureel Centrum, Wassenaar, or you will also be able to watch it at home via Zoom if you are not able to join us at the theatre. You are requested to sign up beforehand and state which option you would prefer. You can register your preference on https://theartssociety.org/the-hague Please note that you have to register before Monday March 8, 2022. The lecture starts at Tuesday 12 April at 20.00 pm. Fee (non-members): € 13,-. A membership (8 lectures and other activities) is € 65,- per year and € 120,- for a couple. A half-year membership (4 lectures and other activities) is € 32,50 per year and € 60,- for a couple.

 

 

Raphael: Portrait of Bindo Altoviti

Tags

LectureLezingOnlineThe Arts SocietyWarenarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top