Skip to content
Fotocredit: PR

D66: En nu aan de slag!

8 april 20223 minute read

Op woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad van Wassenaar geïnstalleerd, waaronder de twee D66-raadsleden Rogier Krabbendam en Ritske Bloemendaal. Samen vormen zij de nieuwe D66 fractie in de raad. Rogier: “We hebben er heel erg veel zin in en zijn blij dat we nu echt aan de slag mogen. Met veel enthousiasme en gedrevenheid zullen wij ons de komende vier jaar inzetten voor de inwoners van Wassenaar.”

Voor Rogier is het zijn eerste raadsperiode en voor Ritske wordt het zijn derde raadsperiode. Op dit moment is Ritske naast raadslid ook nog wethouder. Het is een bijzondere periode die nu aanbreekt. De VVD heeft als grootste partij het initiatief genomen om te komen tot een coalitie en nieuw college. De eerste verkennende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en er is een informateur aangesteld. Informateur Martijn Bolkestein spreekt in de week van 4 april met alle fracties in de nieuwe raad. Dat is goed, want zo worden alle fracties en daarmee alle kiezers gehoord.

Voor D66 staat voorop dat er een stabiele coalitie komt met voldoende draagvlak in de raad. Een coalitie die gericht is op samenwerken en vanaf dag 1 de inwoners, ondernemers en de vele maatschappelijke organisaties in Wassenaar betrekt. Dat de VVD en Hart voor Wassenaar als eerste stap tijdens deze periode van coalitievorming de mogelijkheid om samen te werken onderzoeken, lijkt D66 volkomen logisch. Dat doet recht aan de uitslag. VVD en Hart voor Wassenaar beschikken samen over 10 zetels, en dat is dus net geen meerderheid in een raad met 21 zetels. Er zijn dus nog 1 of twee fracties nodig om tot een stabiele meerderheid en coalitie te komen.

Het is belangrijk dat er regelmatig en transparant wordt gecommuniceerd met de inwoners van Wassenaar over het verloop van het proces. Maar onderhandelingen vereisen ook vertrouwelijkheid, zodat partijen elkaars standpunten en wensen leren kennen, deze vervolgens wegen en tot zo tot compromissen en een akkoord kunnen komen.
Wassenaar heeft op korte termijn behoefte aan een college dat de grote uitdagingen van dit moment – en de grote uitdagingen die ongetwijfeld nog op ons afkomen – aan kan.

Na de COVID-19 pandemie dient zich nu de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan. Wassenaar toont zich solidair. En met de energietransitie, verduurzamingsuitdagingen, en de uitvoering van het Wassenaarse woningbouwprogramma komen er rap nieuwe grote uitdagingen op Wassenaar af. Namens D66 staan wij klaar om deze uitdagingen samen met u aan te gaan.

Rogier Krabbendam en Ritske Bloemendaal
Fractie D66 Wassenaar

 

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top