Skip to content
Archieffoto

HMC bouwt aan zorg van de toekomst; Bronovo blijft voorlopig behouden

11 mei 20226 minute read

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vernieuwt de komende jaren zijn locaties. Dat is nodig om patiënten van nu en van morgen de beste zorg te bieden. In een huisvestingsplan dat hiervoor is gemaakt, staat wat er nodig is aan voorzieningen om voorbereid te zijn op de toekomst. Het plan is een voorgenomen besluit van de raad van bestuur van HMC en wordt nu ter advies voorgelegd aan verschillende vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten.

“Dit plan sluit aan bij ontwikkelingen in de zorg, houdt rekening met een regio die groeit en vergrijst én past bij onze portemonnee,” zegt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. “We maken samen met onze zorgpartners verstandige keuzes en zetten ons ook in de toekomst met liefde en lef in voor elke patiënt.”

In het huisvestingsplan staat hoe HMC zijn drie ziekenhuislocaties vernieuwt: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. Uitgangspunt blijft dat HMC op termijn toewerkt naar twee hoofdlocaties: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Toekomstbestendige zorg bieden, betekent keuzes durven maken. “Net als ieder ander ziekenhuis hebben we te maken met grote uitdagingen,” vertelt Wolf. “Stijgende zorgkosten, afspraken met de regering waarin staat dat ziekenhuizen niet verder mogen groeien, een krappe arbeidsmarkt en een regio die groeit en vergrijst.” Voorzieningen voor de acute en complexe zorg, zoals ingrepen bij hersenbloedingen, zijn duur en vragen om zeer gespecialiseerd personeel dat 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. “Daarom concentreren we de hoogcomplexe én acute zorg op HMC Westeinde en behandelen we op HMC Antoniushove patiënten met kanker. Hier brengen we expertise samen, werken we innovatief en efficiënt en bieden we maximale kwaliteit.”

Van ziekenhuis tot thuis
HMC biedt zorg op verschillende plekken in de regio Haaglanden: in het ziekenhuis, in de huisartsenpraktijk, in de wijken en thuis. Elke plek heeft een eigen rol om aan de toekomstige zorgvraag te voldoen. “We brengen de zorg dichtbij als het kan, en in het ziekenhuis als het nodig is,” zegt Sharita Ramautar, voorzitter van de artsen van HMC. “We zijn al steeds vaker buiten de muren van het ziekenhuis te vinden. Verpleegkundigen bezoeken onze patiënten in de wijken, specialisten kijken mee bij het consult van de huisarts, dialysezorg vindt plaats bij de patiënt thuis en we monitoren de hartslag en bloeddruk bij zwangere vrouwen op afstand. Een patiënt hoeft daardoor steeds minder vaak naar het ziekenhuis te komen.”

HMC Westeinde: van intensive care tot verpleegafdelingen
De verwachting is dat de vraag naar de hoogcomplexe en acute zorg blijft groeien. Daarom vernieuwt en vergroot HMC in HMC Westeinde de intensive care. Ook komen in dit ziekenhuis extra operatiekamers en worden de verpleegafdelingen gemoderniseerd. “We blinken uit met ons HMC Traumacentrum en HMC Neurocentrum. Patiënten vanuit het hele land zoeken ons hiervoor op,” vertelt Ramautar. “We investeren in deze zorg zodat die voor onze regio beschikbaar blijft. Dit zorgt ervoor dat als een inwoner in de regio Haaglanden een groot verkeersongeluk of beroerte krijgt, hij snel en dicht bij huis het beste geholpen wordt.” Wolf: “Ook zorgen we voor een professionele werkomgeving waar onze medewerkers met plezier kunnen samenwerken. Daarnaast breiden we de parkeermogelijkheden uit. Samen met de gemeente Den Haag werken we aan een betere bereikbaarheid.”

HMC Bronovo blijft behouden voor de zorg
Tot 2030 blijft HMC Bronovo, net als nu, open als weekziekenhuis. Ook na 2030 blijft HMC actief in de wijken Benoordenhout en Scheveningen. In HMC Bronovo vindt nu planbare zorg plaats. Dat zijn behandelingen en operaties die geen spoed hebben. Wolf: “Patiënten kunnen in HMC Bronovo dus nog jaren terecht bij hun vertrouwde arts. Bijvoorbeeld voor een zwangerschapscontrole, om bloed te prikken, voor onderzoek of operatie aan knie of heup.”

Samen met bewoners en zorgpartners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties, heeft HMC een plan ontwikkeld voor het bieden van vernieuwende zorg in HMC Bronovo, die past bij de wensen van patiënten. Er is behoefte aan geïntegreerde zorg voor ouderen of mensen met een chronische ziekte. Daar krijgen ze dan zorg onder de hoede van een huisarts of een specialist ouderengeneeskunde. Wolf: “Zorgverleners én bewoners hebben voor dit nieuwe zorgaanbod samen de basis geschetst. Alle betrokkenen vonden de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen en patiënten met chronische aandoeningen erg belangrijk. Dit krijgt daarom speciale aandacht en willen we samen met de gemeente Den Haag en welzijns- en ouderenorganisaties verder ontwikkelen .”

HMC Antoniushove: extra faciliteiten voor planbare zorg
In HMC Antoniushove behandelen we patiënten met kanker en zorg die goed planbaar is. Hiervoor breiden we de operatiekamers uit, renoveren we het OK-complex en komen er meer faciliteiten voor dagbehandeling. Als de uitbreidingen in HMC Westeinde en HMC Antoniushove klaar zijn, verplaatsen we alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is of waarvoor patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove én HMC Westeinde.

Huisvestingsplan
Het huisvestingsplan komt voort uit de strategische koers van het ziekenhuis. Hierin zijn de ambities voor de zorg vastgelegd. Dit plan is het resultaat van een intensief en zorgvuldig traject. Het biedt dankzij de inbreng van medewerkers van HMC, vertegenwoordigers van patiënten en zorgpartners een goede basis voor onze ambities. “Het vernieuwen van de huisvesting is geen makkelijke puzzel,” vertelt Wolf. “We zijn niet over een nacht ijs gegaan.” Samen met onder meer gemeentebestuurders, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van wijkverenigingen heeft HMC de toekomstige zorgvraag van de regio Haaglanden onafhankelijk en zorgvuldig onderzocht. “We concludeerden dat de regio groeit en vergrijst en dat dit de zorgvraag laat stijgen. Niet alleen voor de ziekenhuizen, maar ook bij andere zorgorganisaties. Dit gezamenlijke toekomstbeeld hebben we meegenomen in onze plannen. Een huisvestingsplan gaat natuurlijk over de gebouwen en de stenen, maar nog veel meer over de zorg die we bieden. We gaan een flinke stap zetten in onze duurzaamheidsambities. We gaan meer zorg op minder vierkante meters bieden zodat HMC bijdraagt aan haar maatschappelijke opdracht om de stijgende kosten van de zorg te beheersen en patiënten van HMC de beste medisch specialistische zorg te geven. Nu, en in de toekomst.”

Planning
Het plan is een voorgenomen besluit van de raad van bestuur van HMC. Het ligt ter advies voor bij verschillende vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten. Tegelijkertijd gaat HMC in gesprek met de zorgverzekeraars en banken om de financiering rond te krijgen. Na goedkeuring van de raad van toezicht in juli, neemt de raad van bestuur een definitief besluit over de plannen.

De eerste bouwactiviteiten in HMC starten in 2023. Het HMC Bouwprogramma loopt tot 2035. In 2026 evalueren we de eerste fase van dit traject. De renovatie van de gebouwen wordt zo gepland dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. “We zijn trots op dit resultaat,” zegt Wolf. “In HMC praten we al langere tijd over de vernieuwing van onze gebouwen die zo nodig is. Met dit plan ronden we de fase van erover praten af en gaan we met elkaar aan de slag!”

Tags

AntoniushoveBronovoHMC HaaglandenHuisvestingRegioWesteindeZorg
Gerelateerde artikelen
Back To Top