Ga naar hoofdinhoud

Wordt de Berkhei het nieuwe evenemententerrein van Wassenaar? (deel 3) Raad bescherm uw dorp!

17 juni 20222 minute read

De gemeente heeft in 2021 een bouw- en evenementenvergunning afgegeven voor het Ice-Event dat van december 2021 tot eind februari 2022 plaats zou vinden op de Berkhei. Door de Covid maatregelen heeft de aanvrager afgezien van uitvoering van het Ice-Event. Inmiddels heeft de bezwaarcommissie onderdelen van de bezwaarschriften van de buurtvereniging Dorpskern en Duinrell en omwonenden gegrond verklaard.

Om het Ice-Event mogelijk te maken wilde de gemeente € 50.000 uitgeven voor de aanleg van krachtstroom, waterleiding en riolering op de Berkhei. In de Voorjaarsnota wordt op blz. 27, € 26.000 gevraagd voor benodigde voorzieningen op de Berkhei voor het Ice-Event. Dit, zo staat er in de toelichting, “als een eenmalige proef”. En in het kader van “promotie van het toerisme als middel voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken”(?) en vooruitlopend met het nog in de raad te bespreken nieuwe evenementen-beleid, waaronder het aanwijzen van (nieuwe) locaties voor evenementen.

Voor de versterking van de lokale economie is er, volgens het college, in Wassenaar onder meer behoefte aan meer evenementen. Verplaatsing van het Ice-Event werd nodig vanwege de overlast in de omgeving van de Haven.

De Berkhei is een zwaar beschermd Rijks-dorpsgezicht (geen braakliggend stuk land!), dat als groen en stil bestemd is. Het is duidelijk dat een tent voor het Ice-Event (oppervlakte van 1200m2) en daarbij ruime horeca faciliteiten omvat, te huur is voor (bedrijfs-)feesten, muziek wordt gedraaid en er maanden staat, niet voldoet aan de omschrijving in het bestemmingsplan van een kleine incidentele fair. Inmiddels is gebleken dat het vereiste faunaonderzoek (bosuilen enz.) niet heeft plaatsgevonden.

De buurtvereniging vindt dat deze reservering in de voorjaarsnota geschrapt moet worden en dat de Raad zich eerst moet uitspreken over het nieuwe evenementenbeleid, alvorens hier toestemming voor kan geven.
Een éénmalige proef met het Ice-Event is gelet op de investering niet geloofwaardig. Bovendien is er een evenemententerrein waar alle vereiste voorzieningen reeds zijn.

De buurtvereniging roept de Raad op om het college duidelijk te maken dat de Berkhei zijn beschermde status moet behouden en niet verkapt vooruitlopend op de evenementenregeling, de Berkhei nu al bestemd wordt als evenemententerrein. Daar hebben we, als de Raad dat wil, normale democratische procedures voor

Dat er in Wassenaar jaarlijks een Ice-Event wordt gehouden, vindt de buurtvereniging Dorpskern en Duinrell prima, maar laat het plaatsvinden op het daarvoor reeds bestaande evenemententerrein.

Het bestuur van de Buurtvereniging Dorpskern en Duinrell

Tags

BerkheiBuurtvereniging Dorpskern & DuinrellEvenemententerreinWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top