Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

GroenLinks: Coalitieakkoord “zelfbewust, duurzaam en realistisch” medeondertekend – Aart van Sloten wethouder Natuur, klimaat en mobiliteit

1 juli 20223 minute read

Het akkoord is kort en op hoofdlijnen gehouden. Omdat wij denken dat een lang(er) en “dichtgetimmerd” akkoord het democratische proces verzwakt. Een hoofdlijnen akkoord laat meer ruimte voor omgang met onze veranderende wereld, voor inspraak vanuit inwoners en voor initiatieven vanuit de gehele gemeenteraad. Voor ons is de democratische ruimte voor onze inwoners en de voltallige raad een cruciaal element van onze derde kernwaarde: samen.

Die onderwerpen die wel concreet in het akkoord staan passen mooi binnen onze drie kernwaarden: groen, sociaal en samen. Een voorbeeld binnen onze kernwaarde samen: de afhandeling van inspraak en van klachten krijgt een vaste plaats in de collegevergadering. Voor insprekers was te vaak onduidelijk of er iets met hun inspraak gebeurde. Deze onduidelijkheid wordt opgelost: inspraak wordt besproken in het college. Het wordt niet alleen besproken maar mensen krijgen ook een antwoord. Altijd. Ook een sterke focus op onderwerpen waar wij als gemeente (in plaats van hogere overheden) voor “aan de lat staan” en op eerlijke en consistente handhaving past binnen onze kernwaarde samen.

Binnen onze kernwaarde groen past de nadruk op natuurbescherming en -versterking, het vermijden van over-recreatie en een hoog niveau van onderhoud van onze openbare ruimte. Het verlagen van de maximale snelheid naar 30 km/uur past binnen de wensen van grotere verkeersveiligheid, stillere straten, verlaging van de verkeersdruk en uiteindelijk: schonere lucht. Op het terrein van natuurversterking is het voortvarend aan de slag gaan met de gebiedsvisies voor noord (Valkenhorst) en zuid (Duindigt) een belangrijke focus.

Veel onderwerpen worden in een hoofdlijnen akkoord niet benoemd. Bijvoorbeeld omdat deze onderwerpen goed genoeg “in de steigers” staan voor een spoedige uitvoering. Enkele onderwerpen staan in een hoofdlijnen akkoord wel benoemd, maar erg kort. Bijvoorbeeld omdat een nuance in bestaande plannen wordt aangebracht. Zo is binnen het sociaal domein al een transitie naar betere preventie ingezet. Onder andere door het aanstellen van een armoede-regisseur. Deze verkrijgt een structurele status. En binnen de energie- en warmtetransitie, waar al goede plannen liggen, wordt meer focus aangebracht op informeren, stimuleren en faciliteren. Inclusief snelle (veel sneller dan nu) vergunningverlening.

Over alle onderwerpen heen geldt: uitvoering wordt cruciaal en daarvoor is het belangrijk voor ons dorp om meer eigen ambtenaren aan te trekken. Dit is dan ook een belangrijk speerpunt van het akkoord. En dan het hete hangijzer: structureel goede, eerlijke en consistente voorzieningen bieden in ons mooie groene en sociale dorp kost geld. Afgezien van eenmalige investeringen dienen de gelden hiervoor uit onze inkomsten te komen en niet uit onze reserves. Dit betekent dat het verhogen van de onroerende zaakbelasting en van de toeristenbelasting noodzakelijk is. Hierbij zal het college ervoor zorgen dat de financiële plannen zo realistisch mogelijk worden opgesteld ter voorkoming van verrassingen en onnodige bijsturing gedurende de komende vier jaren.

Wij hebben het volste vertrouwen in het sterke team aan wethouders dat is aangetreden en wij wensen Aart, Bart, Caroline en Henri veel plezier en succes.

Fractie GroenLinks Wassenaar

 

 

Tags

GemeenteraadGroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top