Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: Hart voor Meijendel

Provinciale analyse: natuur in Meijendel in slechte staat

1 september 20222 minute read

Grote delen van de natuur in Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide zijn in slechte staat. Dit is de schokkende uitkomst van anderhalf jaar onderzoek door onafhankelijke bureaus in opdracht van de provincie. Zonder stevig ingrijpen, kan dit unieke landschap blijvend verloren gaan. Stichting Hart voor Meijendel slaat alarm en vraagt om snelle actie van Dunea en de provincie.

Woordvoerder d’Engelbronner van de stichting: “Deze ‘natuurdoelanalyse’ laat zien dat herstel van de grijze duinen, de duinbossen en delen van de vochtige duinvalleien met de huidige maatregelen van Dunea niet meer haalbaar is. We denken dat het zelfs nog slechter gaat met Meijendel, want we zien dat de effecten van recreatie en auto’s in het gebied niet zijn meegenomen in het onderzoek. Dat is vreemd, want voor Natura2000 gebied Westduinpark even verderop, is dat wel gebeurd. Daar heeft de gemeente Den Haag inmiddels besloten parkeerplaatsen te verplaatsen en alleen elektrische auto’s toe te laten.”

Ze vervolgt: “Meijendel is een uniek gebied. Het wordt overwoekerd door grassen, bramen en brandnetels die de oorspronkelijke natuur verdringen. We zien dat Dunea nu inzet op symptoombestrijding: afplaggen en begrazing door schapen. Maar dan pak je de oorzaken niet aan. In andere duingebieden zijn dat: te veel recreatiedruk door te weinig recreatiegebieden in de provincie en de stikstofuitstoot van auto’s, scheepvaart en industrie (34%) en natuurlijk de intensieve veehouderij (20%). Het overige deel komt aanwaaien van over zee. De provincie zal aan de slag moeten om die stikstofuitstoot te verminderen en meer ruimte voor recreatie te maken. Dunea kan nu al ingrijpen door parkeerplaatsen in het gebied te sluiten, alleen elektrisch vervoer toe te laten en zelf ook alleen met elektrisch materiaal haar werk te doen.”

Stichting Hart voor Meijendel heeft inmiddels steun gevonden bij andere natuurbeschermingsorganisaties. d’ Engelbronner: “We zijn al in gesprek met Dunea over onze zorgen. We gaan binnenkort weer inspreken bij de commissie Klimaat, Natuur en Milieu van de provincie om de natuur een stem te geven. We zijn ook in gesprek met lokale politici en belangengroepen. Helaas leidt dit alles nog niet tot zichtbare actie. Het zou toch jammer zijn als we de zaak op de spits moeten drijven door juridische stappen te gaan ondernemen. De natuur is van iedereen. Dunea moet als natuurbeheerder alle kansen aangrijpen om de stikstofuitstoot in het gebied te beperken!”

Meer informatie: www.hartvoormeijendel.nl

 

Tags

MeijendelNatuurWassenaarWerkgroep Hart voor Meijendel
Back To Top