Skip to content

Wassenaarse VVD: Wie doet wat en hoe bereikt u ons?

16 september 202259 second read

Op de eerste fractiedag van de Wassenaarse VVD na de zomervakantie hebben we onze taken onderling definitief verdeeld. Als raadsfractie zullen we de komende periode scherp letten op uitvoering van het coalitieakkoord door het college en het Wassenaarse liberale geluid laten horen.

De Gemeenteraad heeft drie commissies ingesteld, te weten (i) Fysieke Leefomgeving, (ii) Bestuur & Middelen en (iii) Mens & Maatschappij (voorheen Sociaal Domein). Wie van ons welke commissie doet en welk onderwerp staat in dit artikel. U kunt ons altijd via onze e-mailadressen direct benaderen met vragen of opmerkingen. We horen graag van u!

Voor de Wassenaarse VVD zitten de volgende mensen in de verschillende commissies:
(i) Fysieke Leefomgeving: Matthijs Stekelenburg, Manuel Dijkstra, Niek Klooster
en Charlotte Rogge – Schneider
(ii) Bestuur & Middelen: Hans Mulder, Gerbrand Nijman
(iii) Mens & Maatschappij: Monique van Deursen – van Gool, Charlotte Rogge – Schneider

Op 20 september zal Niek Klooster worden benoemd tot commissielid. Daarmee is de fractie weer op volle sterkte met 5 raadsleden en 2 commissieleden.

Fractie functies:
Voorzitter: Gerbrand
Vicevoorzitter: Charlotte
Secretaris, penningmeester: Manuel

Email adressen:
Charlotte: CRogge@wassenaar.nl
Gerbrand: GNijman@wassenaar.nl
Hans: HMulder@wassenaar.nl
Matthijs: MStekelenburg@wassenaar.nl
Manuel: MDijkstra@wassenaar.nl
Monique: MvDeursen@wassenaar.nl
Niek: NKlooster@wassenaar.nl

vvdraadsleden

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top