Skip to content

D66: Raad akkoord met motie begeleiding inwoners in barre financiële tijden

22 september 20222 minute read

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad weer voor het eerst na het reces. D66 bracht samen met de PvdA en het CDA een motie in met als doel de hulp aan inwoners met schulden te garanderen. Daarvoor is nog in 2022 extra geld nodig. Er komt vanuit het kabinet een energiekostenplafond, maar daarmee zijn niet alle zorgen van onze inwoners van de baan. Gemeenten en het Rijk moeten samen optrekken: deze opdracht van de Wassenaarse raad is daar een mooi voorbeeld van!

De commissie Mens en Maatschappij van de gemeenteraad vergaderde eerder deze maand uitgebreid over de schuldenproblematiek van huishoudens als gevolg van al maar toenemende inflatie en de exploderende energiekosten. Dinsdag werd duidelijk bij de Troonrede dat het kabinet geld vrijmaakt om een energieprijsplafond te regelen. Uiteraard is iedereen daar blij mee!

Maar toch: in een tijd waarin alles alsmaar duurder wordt en de energieprijs blijft doorwerken op het besteedbare inkomen voor huishoudens is de kans op toenemende schuldenproblematiek bij inwoners niet weg.
Daarom stelde de fractie van D66 bij monde van woordvoerder Ritske Bloemendaal aan de raad voor “voldoende financiële middelen” vrij te maken om zeker te zijn dat de begeleiding aan die inwoners die dat nodig hebben, blijvend kan worden gegeven. Ook vraagt de motie om in de begroting voor 2023 gelden daarvoor op te nemen. De voltalige raad stemde in met deze beide opdrachten aan het college.

Zo zorgt de gemeente ervoor dat – met deze extra financiële steun – de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wassenaar (SMOW) deze zo belangrijke begeleiding aan inwoners kan blijven geven. Dat is in deze tijd van financiële onzekerheid van groot belang. Uit ervaring van schuldhulpverleners weten we dat de drempel om naar de schuldhulpverlening te gaan best hoog is en dat sanering van schulden ook nog flink wat tijd neemt. Hoe eerder aankloppen voor financieel advies bij begeleiding hoe beter, immers voorkomen is beter dan genezen. Begeleidingsondersteuning in een vroeg stadium van bestaande en nieuwe schulden kan veel leed voorkomen.

Met deze extra financiële impuls doet de gemeente daar wat aan!

Fractie D66

 

 

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top