Skip to content
Fotocredit: PR. Scheidend voorzitter Jacob Jan Bakker (links) draagt het stokje over aan Theo Overdevest.

Voorzitterswisseling en bestuursmutaties bij De Vrienden van Wassenaar

22 november 20223 minute read

Tijdens een drukbezochte en geanimeerde ledenvergadering op woensdagavond 16 november jl. werd afscheid genomen van voorzitter Jacob Jan Bakker; hij was sinds april 2019 voorzitter. Theo Overdevest is door de ledenvergadering benoemd als zijn opvolger. Hij bedankte Jacob Jan Bakker voor de plezierige samenwerking met hem binnen het bestuur en zijn inzet voor De Vrienden van Wassenaar, zoals de transformatie naar een verbreding van het draagvlak van (het bestuur van) De Vrienden van Wassenaar en voor zijn aandacht voor de inwonersparticipatie in Wassenaar.

Ook zette hij zich in het bijzonder in voor een zorgvuldig proces van besluitvorming, bijv. m.b.t. Valkenhorst en het dossier “Ammonslaantje naast 39”. Tot slot noemt hij het door Jacob Jan aan de kaak stellen van en medevoorkomen van een ingrijpende wijziging van het kapvergunningenbeleid.

Verder werd ook afscheid genomen van Wim Tordoir, die ruim 8 jaar een zeer gewaardeerd bestuurslid is geweest van De Vrienden van Wassenaar. De aandachtsgebieden van Wim Tordoir lagen o.a. op het terrein van het cultureel erfgoed. Hij participeerde in de Klankbordgroep cultureel erfgoed en blijft dit nog even doen voor De Vrienden. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente beter beleid heeft gemaakt voor plaatsing van zonnepenalen op cultureel erfgoed en in het beschermde dorpsgezicht. Ook heeft hij zich met succes verzet tegen de aanbouw van de Paauw. Verder heeft hij aandacht bij de Wassenaarse politiek gevraagd voor de voorgenomen sluiting van Bronovo. Hij onderhield daartoe ook de contacten met de “Stichting Houd Bronovo Open” en met de wijkvereniging Benoordenhout.

Ter vergadering kwam Wim Tordoir nog met de primeur dat sluiting van Bornovo definitief van de baan is en dat het ziekenhuis voor onbeperkte termijn open blijft. In de vacature in het bestuur door het vertrek van Wim Tordoir werd voorzien door benoeming van een nieuwe bestuurslid: Mark Knevel.

In aansluiting op deze besloten ledenvergadering vond een openbare bijeenkomst plaats, waarbij ook niet-leden van harte welkom waren. Wethouder Bart Boon hield een presentatie over “Valkenhorst en de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk”. Uit de grote opkomst, kritische vragen en levendige discussie met de wethouder bleek dat het onderwerp sterk leeft binnen onze gemeente. En waarover onder het genot van een drankje nog uitgebreid werd nagepraat.
We kijken met plezier terug op een geslaagde avond.

WIE ZIJN WIJ?
De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is een vereniging van betrokken burgers die zich belangeloos inzet voor ons dorp. Haar doel is op niet-politieke grondslag de leefbaarheid en het woongenot in de gemeente Wassenaar te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter van de gemeente Wassenaar gehandhaafd blijft.

U kunt lid worden: ga naar www.vriendenvanwassenaar.nl

ALV 2022 11 16 JJ Bakker li W. Tordoir re

Tags

BestuurswisselingLedenvergaderingVrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top