Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Wassenaar kleurt oranje met de oproep: stop geweld tegen vrouwen!

5 december 20222 minute read

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Tijdens deze 16 dagen kleurt ook Wassenaar oranje. Ook op Raadhuis De Paauw wappert de vlag.

Aandacht in de klas
Helaas is het nog steeds noodzakelijk om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp. Geweld tegen meisjes en vrouwen komt – ook in ons land – nog veel te vaak voor. Op het Rijnlands Lyceum Wassenaar worden in de maand december 3 themalessen gegeven. Een mooie gelegenheid om met elkaar te bespreken wat je kunt doen om geweld te voorkomen. Want daar hebben we allemaal een aandeel in.

Preventie: van vrouwenprobleem naar gezamenlijke verantwoordelijkheid
Dit jaar vraagt Orange the World specifiek aandacht voor het thema preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken.

De gemeente Wassenaar werkt rondom het thema Orange the World samen met de serviceclubs Zonta en de Soroptimisten uit Wassenaar.

Tags

bewustwordingGemeenteOrange the worldVrouwen en meisjesgeweldWassenaar
Back To Top