Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: PR

HartvoorWassenaar: De volgende stap!

8 december 20223 minute read

Op de avond van de verkiezingen, in maart dit jaar, stapte de VVD op ons af en zei dat de twee grootste partijen van Wassenaar er niet aan konden ontkomen om samen een coalitie te vormen.

Van de 21 zetels hebben HartvoorWassenaar en VVD er samen 10 (ieder 5). Bijna een meerderheid. De gedachte dat HartvoorWassenaar en VVD samen een coalitie zouden vormen was een logische.

Als winnaar van de verkiezingen hebben we samen met Lokaal Wassenaar, GroenLinks en de VVD voor een coalitie gezorgd.
In het uiteindelijke coalitieakkoord zijn veel ambities opgenomen vanuit het programma van HartvoorWassenaar, en ook is opgenomen de vurige wens van Lokaal Wassenaar! en GroenLinks om in nagenoeg het hele dorp 30 km/u in te voeren. Eveneens was de wens van de VVD om tot een verbeterd centrumplan te komen een onderdeel.

De afspraak om de OZB te verhogen met 20% was een zeer duidelijke. En ook dat deze per 2023 ingevoerd ging worden. Alle andere onderhandelaars bevestigen deze afspraak. Het was om het leegeten van de spaarpot te stoppen. Geen trucs meer. We waren hard op weg naar een sterk negatief banksaldo.
Een geleidelijke verhoging van de OZB was niet afgesproken en niet mogelijk. Je zou daardoor toch nog fors de reserves moeten gebruiken, en dat hadden alle partijen afgewezen.

Wij vragen ons nog steeds af wat de VVD heeft bewogen om zo te handelen. Was dat het onderhandelingsresultaat? Was het omdat de VVD voor het eerst niet de grootste partij was? De steentjes? Dat HartvoorWassenaar zich niet voegde naar het gezag van de VVD? Omdat de VVD nog steeds het beeld heeft dat zij het alleenrecht heeft op het bestuur van Wassenaar? Gebrek aan leiderschap?

Het was een complete verrassing dat de VVD, slechts enkele dagen voor de begrotingsbehandeling op 8 november, aangaf geen enkele verhoging van de OZB voor 2023 wilde.

De VVD wist al zes weken dat dit in de begroting stond en hun wethouder had in het college vóór gestemd.
Tegelijkertijd, de VVD wil nog steeds de 20% OZB verhoging doorvoeren. Wanneer dan wel?

Na de begrotingsbehandeling op 8 en 9 november werd het een onduidelijke situatie die niet kon voortduren. Daarom hebben de vier partijen van de coalitie op 1 december met elkaar gesproken over de vraag: Hoe verder?

De VVD heeft zich toen teruggetrokken uit de coalitie. HartvoorWassenaar, Wassenaar Lokaal! en GroenLinks Wassenaar waren het diezelfde avond eens dat zij met 10 zetels door zouden gaan. Eentje te weinig voor een meerderheid. Dus ga je op zoek naar samenwerking met een andere partij.
Anders blijf je zitten met de door de VVD veroorzaakte patstelling en dat maakt het besturen van Wassenaar nog moeilijker. Wanneer je als een van de twee grootste partijen bestuursverantwoordelijkheid afwijst ben je niet goed bezig. Zeker niet in deze moeilijke tijden.

We doen er alles aan om samen met Lokaal Wassenaar! en GroenLinks Wassenaar een nieuw goed bestuur te vormen dat kan steunen op een meerderheid. Dat doen we voor Wassenaar en de Wassenaarders.
We nemen die verantwoordelijkheid. We lopen er niet voor weg. Onze drie doelen: Een goed financieel beleid, een goede ambtelijke organisatie en vooral betere dienstverlening aan de Wassenaarders.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide. Het klopt

 

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top