Ga naar hoofdinhoud

CDA: hoogste tijd voor goed bestuur zonder gedoe

13 december 20222 minute read

Op woensdagavond 30 november bereikte ons het waarschijnlijk onvermijdelijke bericht dat de VVD uit de coalitie in Wassenaar is gestapt. Nipt 5 maanden nadat het college eind juni was geïnstalleerd. Het college heeft het, als je de zomer meerekent, nog geen drie maanden volgehouden. En eigenlijk was het college al ter ziele nadat de extreme OZB verhoging van 20% was weggestemd op 9 november.

We betreuren het dat onze gewaardeerde collega Caroline Klaver zich genoodzaakt zag om op te stappen. We willen haar bedanken voor haar grote inzet de afgelopen jaren voor onze gemeente. Het is spijtig dat een wethouderschap op deze manier tot een voortijdig einde komt.

Het CDA heeft de vorige periode (2018-2022) plezierig kunnen samen werken met de VVD, D66 en Lokaal Wassenaar. Samenwerken om onze doelen voor Wassenaar proberen te realiseren. En natuurlijk bestonden er verschillen van inzicht. Deze verschillen probeer je te overbruggen, maar altijd in goed overleg. En wat waren het vier rustige jaren. Die waren ook hard nodig om onze gemeente in rustiger vaarwater te brengen. Onze zelfstandigheid stond buiten kijf, onze financiële positie was meer dan uitstekend en we beschikten weer over een eigen organisatie.

Hoe anders is het nu nog geen half jaar later. De stabiliteit lijkt achter de horizon verdwenen te zijn. Er is veel te veel gedoe. Veel te vaak ook over de persoon en te weinig over de inhoud. In deze omgeving dreigt het eigen belang te prevaleren boven het algemeen belang. Via een persbericht vanuit de gemeente is medegedeeld dat het college doorgaat zonder überhaupt de Raad maar te informeren. Het CDA denkt dat het zo niet zou moeten. We hopen dat er een handreiking wordt gedaan naar de overige 11 Raadszetels om te kijken hoe nu verder gegaan kan worden.

Voor het CDA Is het helder. Alle partijen in de gemeenteraad dragen verantwoordelijkheid voor goed en ordentelijk bestuur. Laten we daarom kijken naar een zo raadsbreed mogeljke samenwerking. Het CDA is bereid om met iedere partij te spreken. Vooral van belang is dat er ook echt reëel zicht komt op meer stabiliteit. Het wordt nu namelijk de hoogste tijd voor goed bestuur zonder gedoe.

Het lijkt ons verstandig als er op korte termijn een verkenner wordt aangesteld, die met alle partijen gaat spreken over de ontstane situatie. Uitgangspunt hierbij is om na een valse start alsnog met vereende krachten te beginnen met goed bestuur.

Foto artikel 4 november 2022

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top