donderdag 06 oktober 2022

P Politiek

HartvoorWassenaar: de havenkade

In de commissie vergadering fysieke leefomgeving van afgelopen 5 september, kwam de havenkade aan bod. De kades moeten in 3 fases versterkt en gerenoveerd worden waarbij we nu over een extra krediet praten voor fase 2 en 3. De eerste fase is in 2021 begonnen en bijna afgerond.

Afgelopen maandag nam het CDA het voortouw in het debat over het toekennen van weer een nieuw krediet van ruim €1,4mln, bovenop de al verleende krediet van €2,7mln eind 2021. Voor de duidelijkheid: Het toenmalige college had toestemming gevraagd voor €2,0mln, om dit project uit te voeren. En in het totaal wordt het nu €4,1mln.

Geheel terecht vroeg het CDA zeer kritisch naar de redenen van de overschrijdingen, de dubieuze manier van aanbesteden en het falende projectmanagement.

Het net nieuw aangetreden college (HartvoorWassenaar,VVD,LW!,GL) verklaarde eerlijk en open dat zij behoorlijk in hun maag zit met dit dossier. Het inspectierapport uit 2019 zou aangeven dat herstel urgent was. De kades kunnen onder invloed van zwaar vrachtverkeer instorten en er is sprake van uitspoeling met alle gevolgen van dien.
De eerste reactie was: Dit moet doorgaan!

Waar leidt dit verhaal toe? Waarom deze ophef over dit debat? Dit gaat niet over het project havenkade, of de zoveelste overschrijding van een project betaald met gemeentegeld (van de Wassenaarders).

Wat wil nu het geval? Het CDA, en met name de woordvoerder voor dit onderwerp, was lid van het voorgaande college en was financieel verantwoordelijk voor het project havenkade, vanaf het begin! Het gaat hier over goedkoop persoonlijk gewin. Het winnen van een politiek debat staat hier boven het belang van de Wassenaarders!! Het is gewoon gênant dat sommige gemeentepolitici zonder enig moreel besef een politiek debat aangaan alleen om er persoonlijk voordeel uit te halen!

Het debat behoort te gaan over de inhoud, met als uitgangspunt dat wat goed is voor Wassenaar en de Wassenaarders, voor nu en voor in de toekomst.
Hart voor wassenaar is er voor de Wassenaarders, zonder dubbele agenda of persoonlijk belang.

En wat blijkt nu nadat het college diep is gaan graven: De urgentie was helemaal niet zo hoog. Voor minder dan €400.000 had renovatie kunnen plaatsvinden zodat de havenkades minimaal 10-20 jaar zeer veilig en in prima staat waren geweest. De laatste fase van 1,4mln is voorlopig afgeblazen. Eerst onderzoek en dan kijken of gewoon onderhoud ook kan.

Hans Kienstra, HartvoorWassenaar
Solide. Het klopt

PHOTO 2022 09 12 17 59 10