donderdag 08 december 2022

P Politiek

HartvoorWassenaar: Ontgoocheling tijdens begrotingsraad

Onze teleurstelling is groot. Keihard is er gewerkt in de afgelopen maanden aan een coalitieakkoord, aan een begroting. Aan plannen met visie en ambitie. Aan de toekomst van Wassenaar. En dat alles zagen wij in luttele seconden in rook opgaan.

Het vertrouwen in onze coalitiepartner is beschadigd, doordat ze de kant kozen van de oppositie en de plannen van ons college (ook hun college!) verworpen. We geraken hierdoor in een politieke impasse, terwijl Wassenaar juist zo’n behoefte heeft aan solide bestuur!

Vanuit de oppositie werd grotesk campagne gevoerd tegen de voorgestelde OZB verhoging van ons college, waarbij bangmakerij en negativiteit de boventoon voerden. Wij hoorden zelfs verhalen terug dat huurders dachten dat hun huur met 20% zou worden verhoogd! De OZB-verhoging is een eigen leven lijden, en ten koste van wat...

Onder andere de volgende investeringen werden door het amendement van het CDA, gesteund door de oppositie en de VVD, geschrapt uit de begroting:
- Verbeteren van de interactie met inwoners (zodat klachten van inwoners weer worden opgepakt);
- Betere isolatie voor schoolgebouwen;
- Verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte (onkruidbestrijding, onderhoud groen, zwerfafval, kapotte afvalbakken, scheve tegels etc.);
- Verbeteren van de verkeersveiligheid;
- Stimuleren van instandhouding en verduurzaming van monumenten;
- Beschermen en in stand houden van de groene zone tussen Wassenaar en Valkenhorst;
- Onderzoek tariefdifferentiatie afval (om te komen tot een eerlijkere verdeling van kosten voor het ophalen van huisvuil);
- Regulering van vrachtverkeer.
En zo meer.

Laat ik hier héél duidelijk over zijn. Hart voor Wassenaar wil géén OZB-verhoging om de OZB-verhoging, om de spaarpot te spekken of om mensen op kosten te jagen. Wél om ons dorp mooier te maken, en schuldenvrij te houden. En ellende in de toekomst voor te zijn.

De capaciteit van het ambtelijk apparaat is niet op orde, de bodem van de spaarrekening wordt bereikt deze raadsperiode (ook mét 20% OZB verhoging). En de gewoonte van het interen op de reserves ten gunste van de lopende rekening wordt vrolijk voortgezet. Dat is géén houdbaar beleid.
We hadden dinsdag de keuze te kiezen voor verandering. Voor een duurzame toekomst van Wassenaar. De vraag luidt nu: how low can you go? En wat daarna?

Wij willen geen grote geldverslindende prestigeprojecten, zoals "Royal Parc Lane" of een totaalrenovatie van de Langstraat. Wij willen een dorp waar de basis op orde is, waar alles "gewoon" goed geregeld is. Waar het veilig, netjes en schoon is. Goed onderhouden. Waar iets gedaan wordt met een klacht van een inwoner, en aan sluipverkeer. Een groen dorp dat groen mag blijven. En dat alles zonder diepe schulden.

HartvoorWassenaar,
Pasquale van Vliet-van Dijk
Solide. Het klopt

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders