Skip to content
Archieffoto. Fotocredit: Run for Rio

Zondag 15 januari nieuwjaarsbijeenkomst Run for Rio

7 januari 20233 minute read

Na twee jaren met corona kon twee keer geen nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden. De corona is nog wel niet helemaal uit het beeld verdwenen, maar het is gelukkig toch weer mogelijk elkaar te ontmoeten. De nieuwjaarsbijeenkomst is op zondag 15 januari van 1500 tot 1700 uur in de St.Jozefschool aan de Thorbeckestraat 37. Tijdens de bijeenkomst zal het laatste nieuws over de projecten gemeld worden. Aan het einde van de middag zal er ook een loterij plaatsvinden met ook dit keer vele mooie prijzen die door allerlei particulieren en bedrijven voor dit doel ter beschikking zijn gesteld.

De opbrengst van deze middag is bestemd voor de bouw van de New Horizon Community School in Oeganda. Hier worden op dit moment vier nieuwe lokalen gebouwd. De tweede fase is onlangs afgerond en met de derde en laatste fase hopen we dat nog meer kinderen naar school kunnen.

De opbrengst is ook bestemd voor de Blessed Land school, ook in Oeganda. Deze school is in een arm gebied in het noordoosten van Oeganda. Hier was een school heel hard nodig; er was geen school in Abuk en de kinderen moesten kilometers lopen of gingen niet naar school. In november 2021 bezocht Leo Bellekom, voorzitter van Run for Rio, op eigen kosten Oeganda en kwam in Abuk in gesprek met de lokale bevolking. Mede dankzij het legaat van oud-bestuurslid Henk Rozestraten (en zijn vrouw Clemmy) kon hier in 2022, na instemming van het bestuur van Run for Rio, begonnen worden met de bouw van de Blessed Land school.

Eerst moest een stuk grond worden gekocht, werd een bestuur van de school gevormd, waren er contacten met de lokale en regionale overheid en kwam de goedkeuring van het ministerien van onderwijs in Oeganda. Hierna werd de grond bouwrijp gemaakt en kon in april 2022 begonnen worden met de bouw van de 7 klaslokalen. De muren werden gemetseld en het dak werd geplaatst. Echter het geld van het legaat is nu op en gelukkig kwam een sponsor om een punt voor schoon drinkwater te kunnen aanleggen.

Zo zijn er in 2022 grote vorderingen gemaakt met de bouw van de twee scholen in Oeganda. Het bestuur van Run for Rio wil nu in 2023 de bouw van beide scholen proberen af te ronden; het zijn de bekende laatste loodjes die zwaar zijn. Fase 3 van de New Horizon school en het afronden van de Blessed landschool die voor 75 % af is. Helpt U mee bij de zware laatste loodjes, zodat in februari heel veel Oegandese kinderen naar school kunnen? Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Leo bellekom, tel 06-43265500.

Bent u verhinderd op 15 januari, maar wilt u toch uw (bouw)steentje bijdragen, dan kunt u uw gift overmaken op onze bankrekening: Run for Rio te Wassenaar; IBANnummer NL21INGB0000193157 of Rabobank NL57RABO0368010724. Met dank voor uw bijdrage, want hierdoor kunnen vele kinderen in Oeganda weer naar school!

 

Tags

Goede doelNieuwjaarsreceptieOegandaRun for RioWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top