Ga naar hoofdinhoud
Archieffoto

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan ANWB-locatie ligt ter inzage

12 januari 202337 second read

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ANWB-locatie Wassenaar. Dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan biedt bouwstenen voor het uiteindelijke bouwplan waaraan de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed gaat toetsen.

Terinzagelegging
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 12 januari 2023 tot en met woensdag 22 februari 2023, ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan kunt u hier downloaden.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via telefoonnumer 14 070.

Tags

ANWB-terreinGemeenteHerontwikkelingTerinzageleggingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top