Skip to content

HartvoorWassenaar: Inventariserend Vooronderzoek

13 januari 20233 minute read

De burgemeester heeft besloten tot een inventariserend vooronderzoek. De aanleiding is de affaire Klaver-Bouman. Haar mededelingen en aantijgingen, bij haar afscheid als wethouder, over het functioneren van het college en “een” wethouder waren niet bekend en moeten worden onderzocht. Met name omdat het in haar ogen structureel was. De gedragingen van de ex-wethouder waren reden om in de breedste zin een onderzoek naar de bestuurscultuur in Wassenaar te doen.

Wij staan pal achter dit onderzoek. We dringen er op aan.

De meeste relevante aantijgingen (9 stuks van de 11), gemaakt tijdens haar afscheid, gaan over de gang van zaken in het college.

De drie wethouders, die van af eind juni afgelopen jaar met ex-wethouder Klaver-Bouman (VVD) samenwerkten hebben, in een informatiebrief (114) aan de raad, verklaard dat zij zich nadrukkelijk niet herkennen in haar beleving. Sterker nog: de zittende wethouders ervaren de gevoerde discussies in dit college als inhoudelijk en gericht op het bereiken van consensus.

Ook de fractie van HartvoorWassenaar herkent zich volstrekt niet in de uitspraken, en heeft daarover bericht. Het hele team van HartvoorWassenaar voelt zich ernstig gegriefd door de volstrekt uit de lucht gegrepen aantijgingen van de ex-wethouder.

Ook in haar directe (politieke) omgeving werd met verbazing gereageerd. Het was een donderslag bij heldere hemel.

We zijn daarom blij met het onderzoek, omdat de aantijgingen vals, en volstrekte onzin zijn.  

Het is ook pikant. Waarom is de gang naar de burgemeester, de voorzitter van het college en de raad, niet gezocht om dit bespreekbaar te maken? Officieel is hij de vertrouwensman bij wie klachten ingediend kunnen/moeten worden. Waarom is de fractievoorzitter van de VVD niet geïnformeerd om dit bespreekbaar te maken? Hoe kan het dat zij de enige is met haar klachten. Bijzonder. Zeker wanneer het structureel zou zijn. De ex-wethouder is ten slotte niet op haar mondje gevallen. Het is heel triest wanneer je al je frustraties als een explosie pas op je eigen afscheid er uitgooit!

Ook is het bijzonder dat de gemeenteraadvergadering wordt gekozen als platform om dit uit te spreken. Want voor raadsvergaderingen geldt artikel 22 uit de gemeentewet. Daar in staat dat alles wat tijdens een raadsvergadering gezegd wordt (juridisch) niet tegen de spreker gebruikt mag worden. Je kan ongestraft zeggen wat je wilt, hoe beledigend en onwaar ook. Wel heel laf. En een wethouder heeft in diezelfde vergadering geen recht op weerwoord.

De raadsvergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad. En die heeft de wettelijke plicht de raadsvergadering ordelijk te laten verlopen.

We zijn daarom blij met het onderzoek, want een raadsvergadering die gebruikt wordt voor een dergelijke valse beschadigingsaktie en zo uit de hand loopt, maakt natuurlijk een onlosmakelijk onderdeel van dat onderzoek uit. We zijn inmiddels ook ons eigen onderzoek  begonnen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top