Skip to content

CDA Wassenaar: snel op weg naar toegankelijke en kwalitatieve Zorg in ons dorp!

1 februari 20232 minute read

Afgelopen week ontving de CDA fractie de voorzitter van de Wassenaarse Huisartsen, Wouter Bongers en architect Wolbrand van der Vis voor een werkbezoek. Dit was een heel plezierig en informatief gesprek waarin we zijn geïnformeerd over de wensen van de huisartsen. Het doel van de huisartsen is om een hoogwaardig gezondheidscentrum te vormen met zogenaamde anderhalve lijnszorg. Dat betekent dat er niet alleen ruimte is voor extra huisartsen, maar dat de huidige diensten er terecht kunnen (laboratorium, radioloog, logopediste, podoloog, apotheek, diëtiste) als ook de specialisten. Volwaardig en kwalitatief hoogstaand zal de zorg dan zijn die in Wassenaar geleverd wordt. Meer preventief en beter afgestemd op elkaar vanwege de korte lijntjes en daardoor een algehele kwaliteitsslag. 

Huisarts Bongers legde uit dat de plannen van het Haagland Medisch Centrum waarbij Bronovo in 2030 mogelijk zijn deuren zal sluiten ook meespelen bij hun voorstel. Hierdoor wordt de behoefte aan deze zorg die centraal is gelegen in ons eigen dorp nog groter. 

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een ontwerp dat passend is bij de monumentale Jozefkerk. In het ontwerp blijven de waarde en de uitstraling van het monumentale pand volledig bewaard. De bijbehorende nieuwbouw is in dezelfde stijl ontworpen. Duidelijk is dat de kerk niet geschikt is voor woningen of andere bestemmingen. Deze locatie geeft een “wezenlijke invulling” met een functie voor het dorp. Bij de laatste mis in de Jozefkerk heeft onze onlangs overleden dorpsgenoot Emmy van der Wilk treffend gezegd dat het niet mooier kon: de functie van de kerk wijzigt van geestelijke zorg naar lichamelijke zorg. Zo ziet de CDA fractie het ook. Het is jammer dat de kerk niet langer gebruikt wordt als kerk, maar het is mooi dat er een goede herbestemming kan worden gevonden.

Bij een te maken belangenafweging weegt het belang van zorg, die toegankelijk, hoogstaand en bereikbaar is, heel zwaar voor het CDA. Het is van groot belang dat er goede zorg is en blijft in onze gemeente. Er zal nu eerst een vergunningsaanvraag worden ingediend. Deze wordt de komende tijd door de ambtenaren, het college en mogelijk de Raad beoordeeld. Hierbij zullen vanzelfsprekend alle procedures zorgvuldig moeten worden gevolgd. We vinden het mooi dat een dergelijk initiatief  voor een nieuw gezondheidscentrum vanuit de huisartsen zelf is gekomen. En we hopen van harte dat er spoedig uitsluitsel is en dat het nieuwe gezondheidscentrum gerealiseerd kan worden.

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top