Skip to content

Meer woningen, maar alleen op basis van een gedegen plan!

17 februari 20232 minute read

Het is voor minister Hugo de Jonge kennelijk weer tijd voor paniekvoetbal. Ditmaal vanwege problemen met de huisvesting. Er ligt een voorstel voor aan de gemeente Wassenaar, waarbij we ons als regio Haaglanden zouden verplichten om 74.500 woningen te bouwen in de komende jaren. Een nobel streven, zo lijkt het, nu er een behoorlijk woningtekort is.

De problemen van de woningmarkt hangen onlosmakelijk samen met andere dossiers als ouderenzorg, immigratie, energietransitie en stikstofbeleid. De demografische ontwikkelingen houden één-op-één verband met het immigratievraagstuk. Maar een bredere visie van de rijksoverheid ontbreekt, evenals samenhangend beleid. Er moet dan ook meer aandacht komen voor leefbaarheid van regio’s buiten de Randstad, zodat de Randstad kan worden ontlast. Een langetermijnvisie voor de krimpregio’s kan voorkomen dat onze regio nog veel verder volloopt. Ook moet er meer aandacht komen voor het soort woningen dat we bouwen. Demografische ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing tot 2040, hebben immers ook invloed op de kwalitatieve woningvraag.

Wassenaarders willen dat onze gemeente een groene gemeente blijft met veel ruimte voor recreatie. Een woningbouwopgave zoals De Jonge bedoelt, past daar niet zomaar bij. We hebben met deze minister in zijn vorige functie helaas de ervaring dat hij niet kan verbinden. Minister-president Rutte heeft recent nog toegegeven dat de communicatie van de rijksoverheid over het coronabeleid, en voor de goede verstaander van minister De Jonge, polariserend was.

De communicatie deed bovendien geen recht aan het recht om een andere mening dan de overheid te mogen hebben. Maar waar de ezel zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot, gaat dit paniek-kuiken De Jonge wel gewoon op dezelfde wijze door. Paniek: er zijn 900.000 woningen nodig. We slaan visie en beleid over, roepen wat cijfers, en gaan dan ‘daadkrachtig’ het probleem aanpakken. En straks zitten de gemeenten, waaronder Wassenaar, met de gebakken peren.

De landelijke dictaten aan de gemeenten leiden niet tot een adequate oplossing van het huisvestingsprobleem. Wij hebben daarom ernstige bedenkingen bij de aanpak van De Jonge en vinden dat we dat, in antwoord op de voorliggende opdracht van het ministerie, met kracht moeten overbrengen.

DLW is er vóór dat er meer woningen in Nederland komen. De juiste woningen, op de juiste locaties, met behoud van een groen Wassenaar. En ondertussen moeten we werken aan een nieuwe, evenwichtige woon(zorg)visie voor Wassenaar.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top