Skip to content
Fotocredit: redactie Wassenaarders

VVD, CDA, D66, DLW EN PVDA PRESENTEREN COALITIEAKKOORD EN KANDIDAAT-WETHOUDERS

11 maart 20233 minute read

Vanochtend hebben de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA in de trouwzaal van Raadhuis De Paauw hun coalitieakkoord ‘gepresenteerd. Het akkoord kwam tot stand onder formateur Klaas Tigelaar. Sinds eind januari waren de betrokken partijen met elkaar in gesprek. Het nieuwe 5 partijen-college telt vier wethouders.

Het coalitieakkoord draagt als titel ‘Samen voor Wassenaar; koersvast, open en betrokken’. Op een aantal onderwerpen wordt de lijn van het vorige college voortgezet maar er zijn zeker ook verschillen. Dan gaat het in de eerste plaats om de veelbesproken verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB). Deze is van tafel, ook in gefaseerde vorm. Voor de komende 2 jaar wordt de OZB ‘in beginsel’ niet verhoogd. Dat geldt ook voor de Toeristenbelasting.

De nieuwe coalitie gaat wel op zoek naar extra middelen en wil dat doen met subsidie- en fondsenwerving, cofinanciering en wil extra financiën in eerste instantie verkrijgen door het werven van subsidies, fondsen en cofinanciering. Lenen van geld is alleen een optie als dit noodzakelijk is voor (project-)investeringen. Dat is in tegenstelling tot de plannen van het vorige college dat schuldenvrij wenste te blijven.

Andere voornemens vormen de vernieuwing van de dorpskern. Daarmee moet al dit jaar worden begonnen. Er komt een Gemeentewinkel voor gemeentelijke dienstverlening aan inwoners voor bijvoorbeeld paspoort-uitgifte. Er wordt onderzocht of een jeugd- of jongerenraad in het leven wordt geroepen. Ook wordt bekeken of ruimte kan worden gevonden voor het zweefvliegen. De nieuwe coalitie staat verder positief tegenover de komst van het gezondheidscentrum in de oude Jozefkerk.

Versnelling in het bouwen

Ten aanzien van de woningbouwopgave gaat het nieuwe college versnelling in de woningbouw op het Den Deijlschool-terrein, de Gemeentewerf, Kerkehout en de ANWB-locatie. Op die locaties zal 30% aan sociale huurwoningen worden gebouwd.

Er is ook ruimte gevonden voor extra woningbouw. Door de samenvoeging van de Sint Jozefschool en Sint Jan Baptistschool komen beide locaties vrij. Daar worden appartementen gebouwd met een evenwichtige balans in sociale huur en middenhuur en koopwoningen.

Kandidaat-wethouders

Bij de wethouderskandidaten valt op dat in het nieuwe college, naast burgemeester De Lange, alleen Ritske Bloemendaal (D66/PvdA) op wethouderservaring kan bogen. De andere wethouderskandidaten zijn wel bekende namen uit de Wassenaarse politiek: Laurens van Doeveren (VVD), Wim Koetsier (CDA) en Ronald Zoutendijk (DLW).

De wethouderskandidaat voor de portefeuille Financiën, economie en sport is Laurens van Doeveren. De heer Van Doeveren was VVD-fractievoorzitter in de vorige raadsperiode en zodoende goed bekend met Wassenaar. Hij is momenteel plaatsvervangend consul-generaal voor Nederland in 5 staten van de VS, en gevestigd in Atlanta, Georgia. 

Wim Koetsier wordt voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de portefeuille Ruimte, duurzaamheid en verkeer. De heer Koetsier was in de vorige periode bijna vier jaar raadslid onder meer op het gebied van de fysieke leefomgeving. Verder heeft hij als ingenieur een zeer brede ervaring binnen het (internationale) bedrijfsleven.

D66 en PvdA dragen gezamenlijk Ritske Bloemendaal voor als kandidaat-wethouder voor de portefeuille Sociaal domein, wonen en onderwijs. De heer Bloemendaal heeft ruime ervaring in de Wassenaarse politiek en was in een eerdere periode wethouder.

Ronald Zoutendijk is namens DLW de kandidaat-wethouder van Cultuur en Welzijn. De heer Zoutendijk is o.a. actief geweest als fractievoorzitter en was werkzaam als toezichthouder en bestuurder in talrijke maatschappelijke organisaties, in het bijzonder in het sociaal domein en in de filantropische sector, alsmede bij de overheid.

In de raadsvergadering van dinsdag 14 maart 2023 worden de beoogd wethouders geïnstalleerd.

Bekijk via deze link de presentatie van het coalitieakkoord terug:  Presentatie coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders in Wassenaar

Tags

CDACoalitieCoalitieakkoordD66DLWGemeenteNieuwe coalitiePvdAVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top