Skip to content

PvdA: Nieuwe ronde nieuwe kansen!

15 maart 20232 minute read

Afgelopen dinsdag is in de gemeenteraad een nieuw college geïnstalleerd. De nieuwe coalitiepartijen VVD, CDA, D66, DLW én PvdA hebben elkaar gevonden in een coalitieakkoord genaamd “Samen voor Wassenaar”. Een coalitieakkoord dat wat de PvdA betreft kiest voor een mooier, vitaler en socialer dorp.  Met betrekking tot het sociaal domein en overige voorzieningen, bijvoorbeeld (van) de WMO, zetten we in ons beleid de inwoner weer centraal. Er wordt gekeken naar wat iemand nodig heeft en we gaan uit van vertrouwen in onze inwoners. Het maatwerkfonds om armoede te voorkomen gaan we, als het een toegevoegde waarde heeft, een vaste basis geven. De wachtlijsten van Wet Maatschappelijk Ondersteuning worden zo spoedig mogelijk weggewerkt. Het Sociaal Team Wassenaar moet meer bekendheid krijgen en wordt benaderbaar via één telefoonnummer. De huisartsen luiden de noodklok en hebben plannen voor een nieuw gezondheidscentrum in de Jozefkerk. We kijken hier positief naar, willen dit mogelijk maken en natuurlijk moeten ruimtelijke procedures zorgvuldig worden doorlopen.

Met betrekking tot de woningbouwopgave hebben we regionaal ingetekend  voor een opgave van 990 woningen tot 2030. Daar ligt voor het komend college een flinke uitdaging en we hebben daarvoor onze ideeën in het coalitieakkoord opgenomen. En het kan echt met behoud van onze mooie groene omgeving, heus waar! We hoeven echt niet elke grasspriet op te offeren om voldoende betaalbaar wonen in Wassenaar mogelijk te maken. Het percentage sociale woningbouw is in Wassenaar, anders dan sommigen ons doen willen geloven, 26%.  Om dat recht te trekken naar 30% en ook de beginnende politieman, onderwijzer en verpleegster een betaalbare woning te kunnen bieden is er dus werk aan de winkel. Het noodzakelijk om ook voor jeugd en jonge gezinnen betaalbaar wonen in Wassenaar mogelijk te maken. En dat is zeer noodzakelijk om een vitaal dorp te behouden in een sterk vergrijzend Wassenaar. Op belangrijke thema’s als de energietransitie, 30 kilometer km, het tegengaan van sluipverkeer bouwen we voort en zetten we ook in de komende periode de noodzakelijke volgende stappen. Ook willen we de openbare ruimte een impuls geven. Niet met een streven naar niveau A maar naar niveau B.  Goed is goed genoeg.

We zijn ook blij met wethouder Ritske Bloemendaal op het Sociaal Domein, Wonen en Onderwijs die namens D66 eén de PvdA in het college gaat plaatsnemen.

De PvdA fractie

Marvin vd Nat

Henri van Smirren

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top