Skip to content

Wassenaarse VVD dringt aan op start woningbouw op Den Deyl

24 maart 20232 minute read

In de Commissie Fysieke Leefomgeving is op 20 maart gesproken over herontwikkeling van de Den Deyl naar aanleiding van een door de gemeente uitgeschreven ontwikkelcompetitie. De Wassenaarse VVD heeft in de commissie aangedrongen tot het nemen van het gunningsbesluit in de gemeenteraadsvergadering van 4 april aanstaande. En zal daar samen met de andere coalitiepartijen een wijzigingsvoorstel (amendement) voor  indienen.

Volgens het winnende plan uit de ontwikkelcompetitie worden 40 woningen gerealiseerd (voor starters, senioren en jonge gezinnen). Het groen in de omgeving neemt toe. Er zijn tuinen voorzien voor ontmoeten en spelen. Het cultureel erfgoed blijft behouden. Zo ook belangrijke andere functies zoals het buurthuis en buitenschoolse opvang.  Bijzonder is verder dat de buurt uitgebreid heeft meegedacht. Zij spraken zich afgelopen maandag in de commissie positief uit over de herontwikkelingsplannen.

VVD-commissielid Manuel Dijkstra: “Voor de Wassenaarse VVD is hetvan belang dat ook onze kinderen en kleinkinderen in ons mooie dorp nog kunnen wonen. Uiteraard met behoud van groen en zorgvuldig ingepast in een prettige leefomgeving. Daarbij moet er ruim aandacht zijn voor gezinnen met middeninkomens, zoals de brandweerman, verpleegkundige, lerares. Dit vraagt om een goede mix van betaalbare woningen (betaalbare koop en middenhuur). Ook draagt ons dorp hiermee bij aan de provinciale realisatie agenda woningbouw.”

Met het winnende plan wordt meer dan volledig aan de eerder in november 2021 door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke kaders voldaan. Manuel Dijkstra: “Het vorige college signaleerde nog enkele knelpunten in de planvorming en wilden daarom de procedure niet gunnen. In de commissie zijn we in meerderheid tot inzicht gekomen dat deze knelpunten opgelost kunnen worden. De nieuw aangetreden wethouder Bloemendaal ziet daar mogelijkheden voor. Hij wil specifiek over het veiligstellen van verenigingsactiviteiten in het Deylerhuis afspraken maken met de ontwikkelaar. Daarnaast vallen de parkeerproblemen mee en is er voldoende vraag naar buitenschoolse opvang als onderdeel van het plan.”

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail aan mdijkstra@wassenaar.nl

Commissielid Manuel Dijkstra bij Den Deyl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top