Skip to content

BBB in Wassenaar

Vrienden van Wassenaar
7 april 20232 minute read

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen (PS) heeft BBB 12% van de stemmen in Wassenaar gehaald. Als je daar de score voor JA21 – 8%- bij optelt, kom je uit op de winst die FvD in 2019 wist te halen: bijna 20%. Het is te simpel te veronderstellen dat dus de stemmers op BBB afgehaakte Forumstemmers zijn. Zo hebben, vergeleken met de PS-verkiezingen in 2019, VVD en CDA samen 8% van hun kiezers verloren en ook daarvan is een deel naar BBB gegaan.

Nog lastiger is het als we de uitslag vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen (GR) van 2022. De lokale partijen haalden toen 44% van de stemmen. Bij de landelijke partijen zijn geen grote verschuivingen tussen PS’23 en GR’22 waardoor alle niet in onze Raad vertegenwoordigde partijen ook samen circa 44% van de stemmen hebben gehaald. Dus dan praten we naast BBB over PVV, PvdD, Ja21, FvD, 50plus en Volt. We mogen er echter niet zonder meer van uitgaan dat kiezers voor lokale partijen nu massaal gekozen hebben voor deze partijen. Mogelijk dat er nog eens een keer een onderzoek hiernaar komt.

Interessante vraag is waarom een Wassenaarder stemt op BBB en daarmee deze partij virtueel de op een na grootste maakt. Is hierbij sprake van een massale steunbetuiging voor de boeren en afwijzing van het stikstofbeleid? Ons dorp omarmt de paar boeren die hier nog zijn, maar gaat onze ‘liefde’ zo ver? Is er misschien sprake van het ‘plattelandsfenomeen’ van afnemende voorzieningen in ons dorp? Klagen dorpsgenoten over het vertrek van hun huisarts om de hoek naar de Jozefkerk, evenals van het HMC aan de Hofcampweg? Trouwens wel zou beter mogen worden uitgelegd waarom die verplaatsingen in ons voordeel zijn. Ook het sluiten van Bronovo als Eerste Hulp en als ziekenhuis waar overnacht kan worden verontrust veel mensen.

Maar buiten dat? Ja, we klagen over het onderhoud van de openbare ruimte en de recreatiedruk, maar gaan we daarom BBB stemmen? Of heeft het toch te maken met het landelijke gevoel van onvrede met het huidige kabinet. Vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 worden VVD en D66 hard afgestraft (CDA overigens niet).

Misschien moeten we het in Wassenaar óók daar zoeken, waar voor ons dorp dan nog bijkomt het politieke tumult van de afgelopen maanden: dus niet alleen onvrede met de landelijke politiek, maar ook met die in ons dorp. Daarmee vormt deze verkiezingsuitslag hopelijk voor onze politici een wake-up-call.

Tags

ColumnVrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top