Ga naar hoofdinhoud

CDA Wassenaar:  aan de slag met de Kadernota voor concrete resultaten!

29 juni 20233 minute read

Dinsdag 27 juni. Raadsvergadering over de Kadernota.

Namens het CDA Wassenaar spreekt Saskia Ettema-Walkate, fractievoorzitter, in de 1e termijn:

“Voorzitter, het is een heuglijk moment: wij spreken vandaag over de Kadernota!

Na intensieve coalitieonderhandelingen met als resultaat een coalitieakkoord op 11 maart, is nu het moment om  te spreken over de maatschappelijke opgaven die voor onze inwoners zo belangrijk zijn.

Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor betaalbare woningen, voor het sociaal domein, jongeren- en ouderenparticipatie, het behoud van ons theater en een dorpsmuseum in de Warenar, groen, duurzaamheid en verkeer en veiligheid.  

Er wordt met deze Kadernota ruim 2 miljoen Euro aan nieuw beleid uitgegeven.  Dat komt ten goede aan de inwoners, aan voorzieningen in ons dorp en aan diepte investeringen die al langer op zich lieten wachten en waarvan de CDA fractie verheugd is dat die nu tot resultaat gaan leiden.

Resultaten, dat is wat onze inwoners willen zien. Daar staat het CDA voor én daar gaat het CDA voor.

Wij vinden het belangrijk niet langer te wachten, want met wachten wordt alles alleen maar duurder. Sommige projecten hebben al te lang moeten wachten. Aan de slag dus!

Wij zien wij dat het College als uitgangspunt heeft dat er op een deugdelijke en zorgvuldige wijze wordt omgegaan met onze financiën. Geen geld oppotten, maar actief investeringen doen in voorzieningen voor de Wassenaarders. Dat is wat het CDA wil: op een verantwoordelijke manier ons huishoudboekje beheren.

Dat is in lijn met de waarden van het CDA voor rentmeesterschap: het realiseren van maatschappelijke voorzieningen door verantwoordelijk beheer van onze financiën. Zo bieden wij onze kinderen en de generaties na ons een Wassenaar dat leefbaar is.

Over ons huishoudboekje wil ik nog zeggen dat wij op 15 juni een uitgebreide technische toelichting kregen op de Kadernota. Een externe deskundige, die 30 jaar lang in financieel overheidsland werkzaam is, schetste de Wassenaarse situatie. Hij vergeleek onze financiële situatie met vergelijkbare gemeenten. Op alle fronten werd duidelijk dat Wassenaar er zeer positief voorstaat en dat onze financiën solide en sterk zijn. Ook bleek dat er weinig gemeenten zijn die er zo sterk voor staan als wij. Het is niet nodig om onze inwoners te belasten. Met deze Kadernota wordt duidelijk dat het College dat niet zal doen. 

En dat is de conclusie die het CDA hier trekt:

Deze Kadernota toont dat alle plannen uit het Coalitieakkoord haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden zonder verhoging van kosten voor de inwoner. Deze Kadernota straalt daadkracht uit. Het College kan wat ons betreft nu aan de slag.”

Kijk voor meer informatie over het CDA op: Wassenaar (cda.nl)  Mail naar: settema@wassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top