Ga naar hoofdinhoud
Park Deijleroord Wassenaar
Park Deijleroord met de voetbalkooi. Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Raad trapt op rem; wenst meer inzicht impact IKC-locatie Park Deijleroord

6 juli 20233 minute read

In Park Deijleroord gaat voorlopig nog geen spade de grond in. Voordat op deze beoogde locatie wordt begonnen aan nieuwbouw van de St. Jan Baptist en de St. Jozefschool moeten eerst onderzoeksresultaten worden getoond. Dat heeft een unanieme gemeenteraad dinsdagavond afgedwongen met een amendement (wijzigingsvoorstel) van Ben Paulides (Democratisch Liberalen Wassenaar).

Met het wijzigingsvoorstel heeft de gemeenteraad een tussenstap ingebouwd en wil het eerst de resultaten afwachten van een verkeersplan voordat een besluit wordt genomen. Ook wil de gemeenteraad het laatste woord bij de definitieve locatiekeuze.

‘Megaschool’

Het college heeft het westelijk deel van Park Deijleroord aangewezen als toekomstige locatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) dat beide scholen met in totaal 480 leerlingen moet huisvesten. Die keuze houdt de gemoederen bezig, bleek dinsdagavond. Maar liefst 8 insprekers voerden het woord, waarbij voor- en tegenstanders van zich lieten horen.

“Het is te groot, te massaal en het past niet in Wassenaar. Dit wordt een ondorpse megaschool,’ gaf een inspreker de raad mee. Een andere inspreker sprak van een bijzonder stuk groen in Park Deijleroord. “Het Park kent een biotoop die zelfs voor Wassenaar bijzonder is. Kerkuilen, zwaluwen, stinzenplanten, nestelplaats van buizerds, distelvinken, majestueuze bomen en zo kan ik nog wel even doorgaan.” Weer een andere inspreker zag juist geen bezwaar tegen het Integrale Kindcentrum. “Het IKC krijgt ook een speelplaats en veilige buitenspeelplaatsen nemen eerder af dan toe.” Vertegenwoordigers van de overkoepelende schoolstichting en de St. Jozefschool benadrukten nog eens de noodzaak van een Integraal Kindcentrum. “In Wassenaar is sprake van kansenongelijkheid.” Andere insprekers vreesden voor verkeersoverlast. “Het is geen kiss & ride maar parkeren en wachten.” Ook de mate van participatie werd gehekeld. “Ik woon op 25 meter van de Huibregtseschool maar heb niets vernomen.”

‘Steeds minder groen’

Binnen de gemeenteraad klonken vooral bij de coalitiefracties voorzichtig positieve geluiden. “Het is zoeken naar balans tussen diverse belangen,” sprak Henri van Smirren (PvdA) die wees op het belang van goede communicatie. De andere coalitiefracties lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit, waarbij naast het enthousiasme ook aandacht werd gevraagd voor een goede participatie (CDA), groencompensatie (D66) en een zorgvuldig proces (VVD), waarbij uiteindelijk de gehele raad zich schaarde achter het amendement van Ben Paulides (DLW). “De besluiten voor de locatie worden pas genomen als alle benodigde informatie voorhanden is. De raad zal daarna op basis van de onderzoeken pas een besluit nemen.”

Annemarie Hofman – de Raad (Lokaal Wassenaar) toonde zich alvast geen voorstander van de locatiekeuze. “De school wint, de wijk verliest.” Ze kwam met een eigen amendement, waarin werd voorzien in nieuwbouw op de huidige locatie van de Sint Jozefschool en de Sint Jan Baptist school. Ze verwees daarbij naar een enquête die haar partij had uitgezet en waaruit bleek dat driekwart van de ondervraagden tegen nieuwbouw op de gewraakte locatie was. Bij gebrek aan steun trok ze later haar amendement weer in. Het andere tegengeluid kwam van Pasquale van Vliet (Hart voor Wassenaar) die betoogde dat Wassenaar steeds minder groen wordt. “Onbebouwde percelen worden bebouwd, maar bebouwde percelen worden nooit een park.“

‘Wikken en wegen’

Verantwoordelijk wethouder Ritske Bloemendaal (D66/PvdA) sprak van een avond van wikken en wegen. Hij sprak van een gedurfde fusie tussen de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar en Norlandia Kinderopvang die beiden het Integraal Kindcentrum. Hij had oog voor de bezwaren tegen de beoogde locatie. “We gaan zoeken naar de beste groene inpassing.” Hij gaf toe dat het verkeersonderzoek nog niet af is en zegde toe te kijken of groencompensatie mogelijk is. De tegenstanders wilde hij geruststellen: “Het park wordt niet opgeofferd.”

Tags

GemeenteraadIntegraal KindcentrumNieuwbouw locatiePark DeijleroordWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top