Ga naar hoofdinhoud

Armoede als aanleiding voor een nieuw schoolgebouw?

11 augustus 20232 minute read

Vorige week vrijdag verscheen er van twee directeuren van basisscholen, te weten Rob de Jong en Jos Dohle, een gemeenschappelijk interview in het Leidsch Dagblad onder de titel “Armoede in Wassenaar? Ja, het is er wel degelijk”.  Het was duidelijk bedoeld als een charmeoffensief om een nieuw schoolgebouw te kunnen realiseren op het Huibregtseveld.

De kwaliteit van het onderwijs zou verder omhoog kunnen, zo stelden beide schooldirecteuren. De gemeente zou door een nieuw gebouw meer zicht krijgen op armoede. Iets waar de gemeenteraad onvoldoende oog zou hebben, was kort gezegd het verwijt van schooldirecteur Dohle. Er werd zelfs gesteld dat het fruit dat aan het eind van de week overblijft, kan worden meegenomen door gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Alsof een gebouw daar iets mee te maken heeft.

Synergie-effecten van de fusie van twee scholen werden in het artikel door de directeuren als groot voordeel aangevoerd, maar dat moet nog maar blijken. Vaak is het omgekeerde het geval. De school moet wat DLW betreft een plek zijn waar kinderen goed onderwijs en een veilige omgeving wordt geboden, waar zij zich gezien en geaccepteerd voelen. Door schaalvergroting van scholen kennen de onderwijzers echter niet meer alle leerlingen. Dat kan niet alleen tot vervreemding leiden, maar ook tot verdere bureaucratisering van het onderwijsproces.

De raad is verplicht een budget ter beschikking te stellen voor de bouw van een nieuwe school en, in het geval dat er een nieuwe locatie gezocht moet worden, te zorgen voor een passende locatie. Soms moet daar een bestemmingsplan voor gewijzigd worden, zoals in dit geval. De gemeenteraad hecht daarbij grote waarde aan een zorgvuldige afweging van alle belangen. De gemeenteraad heeft daarom unaniem ons amendement aangenomen dat harde randvoorwaarden stelt aan de verwezenlijking van de plannen. Zo zal er een verkeerskundig onderzoek moeten worden opgeleverd, waarbij de plannen voor een gezondheidscentrum in de voormalige Sint Jozefkerk worden betrokken. Ook moet het duidelijk worden hoe groen de buitenruimte van het schoolgebouw er gaat uitzien.

De schooldirecties vertrouwen erop dat de bouw in 2025 kan starten en dat de architect de komende tijd een gebouw gaat ontwerpen dat zo min mogelijk afbreuk doet aan het Huibregtseveld. Wij wachten nu eerst maar eens af of wordt voldaan aan de door gemeenteraad, op initiatief van de DLW-fractie, gestelde randvoorwaarden.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

www.democratischeliberalen.nlhttp://www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top