Skip to content
Fotocredit: PR

‘Voorkom dat Wassenaar doods en stil wordt!’ – Vijf vragen aan…Jaco van den Dool | J.K. van den Dool BV

Ondernemend Wassenaar
23 augustus 20234 minute read

Ondernemend Wassenaar is de ondernemersvereniging waarvan alle Wassenaarse bedrijven lid kunnen worden. In deze nieuwe maandelijkse rubriek op Wassenaarders.nl stelt Ondernemend Wassenaar een lid aan u voor. Kijk voor meer informatie op ondernemendwassenaar.nl. Deze keer is ‘de vloer’ voor Jaco van den Dool van J.K. van den Dool BV.

Samen met neef Jaap vormt hij de directie van het in 1928 door hun opa, die met dezelfde initialen was getooid, opgerichte echt Wassenaarse familiebedrijf. We spreken Jaco van den Dool (49), een man met heldere opvattingen over waar het met Wassenaar en zijn eigen bedrijf naar toe moet.

Zullen we beginnen met je bedrijf?

‘Dat bestaat inmiddels 95 jaar. Ooit begonnen op de Mansveltkade, later verhuisd naar de Hofcampweg waar nu Rooijakkers zit, zijn we sinds eind jaren zeventig aan het eind van de Oostdorperweg gevestigd. Hoe lang we hier nog mogen blijven, weten we niet. Al 15 jaar wordt er gesproken over verplaatsing. Zonder dat de gemeente echt duidelijkheid verschaft. Laten ze die nu gauw aan ons en onze buren geven. Alleen voor ons bedrijf gaat het al om 30 arbeidsplaatsen. De ontwikkeling van Valkenhorst en de aansluitende Groene Zone, waarin ons bedrijf zich bevindt, biedt een uitgelezen mogelijkheid voor een kwaliteitsimpuls. Wij werken daar graag aan mee.’

Hoe zie je dat dan?

‘Ik denk dan aan verdere verduurzaming. Nu al recyclen wij 98% van het afval dat wij via de bekende bakken, maar ook van hoveniers binnen krijgen. Maar het kan altijd nog beter. Met elektrisch aangedreven vrachtwagens bijvoorbeeld. Alleen daar is het stroomnet in de buurt nog niet op berekend. En door steeds meer bij vernieuwing van tuinen vrijvallende stenen en tegels voor hergebruik aan te bieden. Ingaan op de trend naar meer groen en meer luxe met verantwoord geproduceerde en volledig recyclebare producten en artikelen. Van biobased compost en bodemverbeteraars tot duurzame sfeerverlichting in de tuin. Wij werken daar overigens nauw in samen met veel plaatselijke hoveniers, aannemers als Van der Holst, tuingereedschappenleverancier Bos en tuinmeubelexpert Flower Farm.’

En wat mankeert er dan aan Wassenaar?

‘Vooropgesteld: Wassenaar is een fantastisch dorp. Maar ik maak me wel zorgen over de toekomst. Ik mis met name perspectief voor jongvolwassenen. Waar vinden zij nog een betaalbare woning? De gevolgen worden nu al zichtbaar. Te weinig reuring in de Langstraat en op de kermis bijvoorbeeld. Vergrijzing is een gegeven. Maar laten we er wel met elkaar voor zorgen dat we zo lang mogelijk vitaal en ondernemend blijven. Wie kan en wil, mag bij ons tot ver na zijn 70ste blijven doorwerken. En voor wie dat niet mogelijk is -stratenmakers bijvoorbeeld- moeten de voorzieningen op orde zijn en blijven. Dan houden we ons dorp levend en vitaal ook met een sterk stijgende gemiddelde leeftijd.’

Welke rol zie jij voor ondernemers en Ondernemend Wassenaar hierin?

‘Veel plaatselijke bedrijven zijn op de lokale markt gericht. En voldoen daarmee aan veel Wassenaarse behoeften. Echt grote bedrijven vind je hier niet en moeten hier ook niet komen. Toch staan onze bedrijven onder druk. Ondernemend Wassenaar, waarvan ik één van de oprichters ben, mag en moet hun stem zijn in het maatschappelijke debat. Ik heb veel waardering voor hoe het huidige bestuur daarin opereert. Ik roep daarom graag ondernemers op die nog geen lid zijn dat ook te worden. Dat je er dan ook een groot netwerk bijkrijgt, waarin gezelligheid troef is, je elkaar ook zakelijk makkelijker weet te vinden en van en met elkaar kunt leren, is bovendien mooi meegenomen.’

Je woont niet meer in het dorp. Hoezo?

‘Ik kreeg enkele jaren terug de behoefte om werk en privé (vrouw Fleur en 2 kinderen van respectievelijk 17 en 15 jaar) iets meer te scheiden. Daarom woon ik nu verderop. Dat bevalt tot nog toe uitstekend. Mijn contacten in het dorp waar ik geboren en getogen ben, lijden daar zeker niet onder. Zo fiets ik nog altijd volop met mijn Wassenaarse maatjes, een jaarlijks buitenlands reisje inbegrepen. Ik kom nu onderweg naar huis en in mijn nieuwe woonomgeving meer tot rust om wanneer ik op de zaak ben betere prestaties te kunnen leveren.’

J.K. van den Dool BV
Jaco van den Dool
Oostdorperweg 206 C en 207
2241 BG  Wassenaar
T 070-5110657
E info@jkvddoolbv.nl
W www.jkvddoolbv.nl

Tags

Even voorstellenJK van den Dool BVMaandelijkse rubriekOndernemend WassenaarVijf vragen aan...Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top