Ga naar hoofdinhoud

Wassenaarse VVD: Ons dorp moet schoon, heel en veilig zijn

31 augustus 20232 minute read

De Wassenaarse VVD is verheugd dat er voortvarend werk gemaakt wordt van de uitvoering van het coalitieakkoord. De Wassenaarse VVD heeft samen met coalitiepartners CDA, D66, DLW en PvdA afgesproken dat er structureel meer geld gaat naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wassenaar wordt onderhouden

In het huidige coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de komende jaren het onderhoudsniveau van onze openbare ruimte naar niveau B willen brengen. Dit is het meest kostenefficiënte onderhoudsniveau wanneer je onder meer kijkt naar de inspanning die nodig is, het gewenste resultaat en wanneer vervangingsinvesteringen nodig zijn.

Schoon, heel en veilig

Eén van de speerpunten van de Wassenaarse VVD is dat ons dorp schoon, heel en veilig is. Dit houdt in dat de openbare ruimte goed en efficiënt onderhouden wordt en dat er minimale oneffenheden zijn. We zorgen er op deze wijze voor dat we per gebied doen wat nodig is. Dit vraagt om maatwerk, prioritering en fasering. En als het gaat om bestrating in de openbare ruimte dient er een inhaalslag gemaakt te worden.

Beheervisie en aan de slag!

Het college heeft bovenstaande accenten verwerkt in een beheervisie, die volgende week wordt besproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving. Uit deze visie volgen ook instandhoudingsplannen. Wat de Wassenaarse VVD betreft wordt hiermee de juiste stap voorwaarts gezet. We willen toch allemaal trots kunnen zijn op ons dorp en dat alles in goede staat is? De Wassenaarse VVD zal de vinger aan de pols houden waar nodig.

Meld ook zelf waar het beter kan

In de ‘MijnGemeente’ App (te downloaden op een telefoon) kunnen Wassenaarders ook zelf eenvoudig en snel meldingen maken van plekken in ons dorp die aandacht behoeven. Dit helpt zeker, zodat onze gemeente gericht en adequaat acties kan ondernemen.

Vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Stuur een e-mail naar Matthijs Stekelenburg (woordvoerder) via mstekelenburg@wassenaar.nl

Processed with MOLDIV

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top