Ga naar hoofdinhoud

Wassenaarse VVD wil eerlijkere toegang voor afvoeren grofvuil

7 september 20232 minute read

Alle huishoudens in Wassenaar betalen afvalstoffenheffing, dit is voor het afvoeren en verwerken van alle afvalstromen. We hebben het hier niet over: restafval, GFT en etensresten en de papiercontainers die aan huis worden opgehaald. We hebben het ook niet over de wecycle inleverpunten voor batterijen, lampen en kleine apparatuur die we scheiden en zelf wegbrengen. Daarnaast blijven de 7 mini milieustraten in Wassenaar, waar we glas, groter papier/karton, GFT, rest en textiel weg kunnen brengen. We hebben het hier over de toegang tot de milieustraat aan de Hogeboomseweg. Er worden veel bezoeken gebracht aan de milieustraat, echter door een klein aantal huishoudens wordt er veel vaker afval aangeboden dan dat redelijkerwijs binnen de kosten van de afvalstoffenheffing kan worden verantwoord.   

Fotocredit: PR

Voorstel college om strippenkaart van 12 bezoeken aan de milieustraat in te voeren

Het College heeft het voorstel gedaan om de excessen van aantal bezoeken bij de milieustraat in te perken. Zij stelt voor om middels een strippenkaart maximaal 12 keer per jaar binnen de  afvalstoffenheffing afval te kunnen brengen bij de milieustraat. De Wassenaarse VVD vindt dit een hele goede eerste stap. Het gaat hier specifiek om het brengen van (grofvuil)afval naar de Hogeboomseweg of 1 van de andere milieustraten van Avalex in de regio. Niemand wordt beperkt maar bij overmatig gebruik wordt een eigen bijdrage ingevoerd.  

Wassenaarse VVD voor extra service en eerlijker systeem

Uit de cijfers in het jaarverslag van Avalex en de geleverde informatie blijkt dat ongeveer 40% van de huishoudens daadwerkelijk een bezoek brengt aan de milieustraat. 60% doet dit niet en eigenlijk is dit een scheef beeld, aangezien de kosten voor iedereen zijn. Een beperking in het aantal keren dat iemand “gratis“ naar de milieustraat gaat is dan ook veel eerlijker voor iedereen. Mensen die vaker gaan kunnen uiteraard gewoon terecht bij de milieustraat, maar betalen een eigen bijdrage van € 19,- per bezoek. De Wassenaarse VVD vindt dat het aantal van 12 bezoeken per jaar erg royaal is. Voor de toekomst vinden wij dat dit aantal naar beneden kan, aangezien de kosten van deze service voor de samenleving niet opwegen tegen de maatschappelijke baten.

Vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Stuur een e-mail naar Hans Mulder (woordvoerder Avalex) via hmulder@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top