Skip to content
Fotocredit: PR

De Microcar als oplossing voor verkeers- en parkeerproblematiek (met video)

Paul J.C. Smulders
27 september 20234 minute read

Via  een Wassenaars initiatief is inmiddels een fleet Microcars in opbouw en meteen inzetbaar. Dit geschiedt met medewerking van In t Groene Hout, een populair centrum rond onder meer het thema natuur. De doelstelling is om deze gewenste ontwikkeling meteen in gang te zetten. Overheden, organisaties, wijken en inwoners worden dan ook uitgenodigd om dit momentum te gebruiken, keuzes te maken voor infrastructurele ontwikkeling van het dorp om snel tot implementatie van deze oplossingrichting te komen. In t Groene Hout staat open voor het gesprek.

Het is welhaast onmogelijk om minder gewenst sluip- en doorgangsverkeer te scheiden van het te faciliteren lokale verkeer, omdat deze gebruik maken van hetzelfde wegennet. . Er is behoefte aan een splitsing tussen doorgaand (sluip-) verkeer, liefst buitenom, en lokaalverkeer. De tendens is om door gebruik van e-bikes en Microcars, met een grotere afstandsradius in de stad voor korte en middellange afstanden, auto’s te vervangen. Microcars zouden daarom op bepaalde fietspaden, althans daar waar verkeerscongestie plaats vindt, toegelaten moeten worden volgens het principe Microcar-te-gast. Gebruik van Microcars met hun snelheidsbeperking strookt met de overheidsrichtlijnen in ontwikkeling om voor delen van het lokale wegennet een maximum snelheid van 30 km/u in te stellen, de GOW30.

TOELICHTING: CONTOUREN VAN BELEID

In Wassenaar ontbreekt de scheiding tussen verkeersstromen. Hierdoor rijdt alle verkeer in Oost-West richting door de gemeente en treedt regelmatig congestie op. Daarnaast spelen in de gemeente en de groene recreatieve uitlopers parkeer-, leefbaarheid- en milieuproblemen. Bijvoorbeeld rond Meijendel, Duinrell, het strand en de duinen, het Nationale Park Hollandse Duinen, de Landgoederenroute en de toekomstige Groene (Valkenhorst) Zone.

Deze problemen vragen om een oplossing op structuurniveau. . Er is behoefte aan een splitsing tussen doorgaand (sluip-) verkeer, liefst buitenom, en lokaalverkeer.

Het is zonder ingrijpende maatregelen niet mogelijk een scheiding te maken tussen minder gewenst doorgaand verkeer en het te faciliteren  lokale verkeer met voldoende doorstroming, ontsluiting voor OV en hulpdiensten en parkeergelegenheid voor lokaal  verkeer en bezoekers. Beiden gebruiken immers hetzelfde wegennet. Bij minder gewenst autoverkeer wordt gedacht aan forensen, dag- en verblijfstoeristen en sluip- en doorgangsverkeer in het algemeen. Het aantal bewoners in de directe omgeving zal na ontwikkeling  van Valkenhorst met bijna 50% stijgen.

De oplossingsrichting moet worden gezocht in het stimuleren van het  gebruik van duurzame modaliteiten. De tendens is om door gebruik van e-bikes en Microcars met een grotere afstandsradius in de stad voor korte en middellange afstanden auto’s te vervangen.

Microcars een kans

Een Microcar. Fotocredit: PR

Microcars mogen niet harder dan 45 km/u met maximaal twee inzittenden. Elektrische Stints, voor vervoer tot tien kinderen, en elektrische bakfietsen hebben een breedte tot 112 cm. Deze mogen op vrijliggende fietspaden. Microcars zijn net zo breed.  Microcars zouden op bepaalde fietspaden, althans daar waar verkeerscongestie plaatsvindt, toegelaten moeten worden volgens het principe Microcar-te-gast. Ook zou voor Microcars meer en gratis parkeergelegenheid moeten worden gerealiseerd waar dat nodig is. Vervoershubs voor Microcars kunnen daarbij een centrale rol spelen. Vervoershubs kunnen bij de horeca, zoals bijvoorbeeld in recreatiegebieden en aan het strand en gemeenteranden komen.

Het gebruik van comfortabele Gebruik van Microcars met hun snelheidsbeperking strookt met de overheidsrichtlijnen in ontwikkeling om voor delen van het lokale wegennet een maximum snelheid van 30 km/u in te stellen, de GOW30.

Het opladen gaat via een normaal 220 V stopcontact. De problematiek van laadpalen en beperkte capaciteit van netstroom en de infrastructuur speelt daarom niet. Extra accu’s, zogenaamde Power Banks, kunnen eenvoudig mee naar huis of kantoor worden genomen om op te laden. Ook in de openbare ruimte kan in zo’n acculader worden voorzien.

Om het gebruik van zo’n Microcar voor een ieder mogelijk te maken kunnen door in- en omwoners cars geleased worden naast deelgebruik in buurten en wijken.

Initiatief in Wassenaar

Via  een Wassenaars initiatief is inmiddels een fleet Microcars in opbouw en meteen inzetbaar. Dit geschiedt met medewerking van In t Groene Hout, een populair centrum rond onder meer het thema natuur. De doelstelling is om deze gewenste ontwikkeling meteen in gang te zetten. Overheden, organisaties, wijken en inwoners worden dan ook uitgenodigd om dit momentum te gebruiken, keuzes te maken voor infrastructurele ontwikkeling van het dorp om snel tot implementatie van deze oplossingrichting te komen. Wij van  In t Groene Hout staan open voor het gesprek.

Informatie: paul@green-woods.net

Een casuspositie in Wassenaar is in de volgende video (9 minutes) te zien https://youtu.be/a_cirTg8U70?si=Q7u8aXpbXtvoSP7m

Tags

InitiatiefMicrocarsparkerenVerkeerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top