Skip to content

Wassenaarse VVD: De openbare ruimte is van ons allemaal

5 oktober 20232 minute read

De Wassenaarse VVD heeft er afgelopen maandag in de commissievergadering Fysieke Leefomgeving ook weer op gehamerd: de openbare ruimte in ons dorp moet schoon, heel en veilig zijn. Reden dat het onderwerp opnieuw werd besproken is een rapport van de Rekenkamercommissie.

Het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord dat is gesloten door de Wassenaarse VVD, CDA, D66, DLW en PvdA hebben we afgesproken dat we de komende jaren het onderhoudsniveau van onze openbare ruimte naar niveau B willen brengen. Dit is een ambitie waar structureel extra geld voor zal worden uitgetrokken in de begroting.

Rekenkamercommissie

Fotocredit: PR

Onlangs heeft de rekenkamercommissie het rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar onderhoud van wegen, bruggen en onderdoorgangen’ aangeboden. De belangrijkste punten uit dit rapport werden afgelopen maandag in de commissie gepresenteerd. De Wassenaarse VVD was hierbij verheugd om te horen dat er werd geadviseerd om het onderhoudsniveau zoals dit nu is verwerkt in de beheerplannen niet (steeds) te wijzigen. VVD woordvoerder Matthijs Stekelenburg (openbare ruimte): “Op vragen van onze fractie gaf de rekenkamer aan dat het verstandig is om het niveau in ieder geval t/m 2026 op B te houden, om vertraging in uitvoering te voorkomen door tussentijdse wijzigingen.”

Schoon, heel en veilig

Eén van de speerpunten van de Wassenaarse VVD is dat ons dorp schoon, heel en veilig is. Dit houdt in dat de openbare ruimte goed onderhouden wordt. We zullen hierop de vinger aan de pols blijven houden, want de openbare ruimte is immers van ons allemaal. We zijn dan ook blij dat de gemeenteraad in september de beheervisie in meerderheid heeft aangenomen.

Meld ook zelf waar het beter kan

In de ‘MijnGemeente’ App kunnen Wassenaarders ook zelf eenvoudig en snel meldingen maken van plekken in ons dorp die aandacht behoeven. Dit helpt zeker, zodat onze gemeente gericht actie kan ondernemen zodat zaken vlot hersteld kunnen worden.

Vragen of opmerkingen n.a.v. dit artikel? Stuur een e-mail naar Matthijs Stekelenburg (woordvoerder openbare ruimte) via mstekelenburg@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top