Skip to content

PvdA: Houd de ogen op de bal!

4 oktober 20232 minute read

Als “F-je” leerde je het al, houd je ogen op de bal en trap niet in de schijnbewegingen van de tegenstander. Sport, politiek en emotie horen bij elkaar en het kan er soms stevig aan toe gaan. Dat hoort erbij maar het zal u niet zijn ontgaan dat zowel in de sport als in de politiek de verruwing toeneemt. In de Wassenaarse politieke arena is dit inmiddels helaas vaak het geval.

Vreemd genoeg wordt er ondanks al het tumult wel bestuurd. De Storm Zuid en de Schouwweg Noord worden heringericht, er wordt inmiddels goed gekeken naar de Jagerslaan en binnen de bebouwde kom zal een maximumsnelheid van 30 km per uur in de nabije toekomst grotendeels de norm zijn. Op het terrein van de voormalige Den Deijlschool komen 40 appartementen, de sanering van de gemeentewerf staat op de agenda en vervolgens gaan we daar bouwen voor mensen met een kleine beurs. Ook voor degenen die wat meer te besteden hebben zal daar worden gebouwd.

Inmiddels is de eerste stap gezet om in het kader van de fusie van de Jozef en Baptistschool te komen tot nieuw schoolgebouw voor 400 kinderen. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte laat te wensen over en gaat naar een hoger plan (B niveau). Ook is er een Inclusie Agenda en wordt het dorp toegankelijker in de breedste zin van het woord. Er is binnen afzienbare tijd een nieuwe sporthal en we gaan het dorpscentrum opknappen, datzelfde geldt voor raadhuis de Paauw”. Kortom een dorp in doorontwikkeling. Kunnen we dat allemaal wel betalen horen wij u zeggen! In 2026 worden immers de bijdragen vanuit het Rijk richting gemeenten teruggeschroefd.

Het antwoord is wat de PvdA fractie betreft ja! De spaarpot van de gemeente is nog steeds behoorlijk (zo’n 17 miljoen), maar ook wij realiseren ons dat, om dit allemaal mogelijk te maken er wellicht in de toekomst geleend moet worden. Binnen beheersbare en aanvaardbare financiële kaders. Als het gaat om investeren is de PvdA daar niet op tegen. Het gaat immers om voorzieningen voor inwoners op langere termijn. De PvdA fractie houdt daarbij de ogen op de bal, op de inhoud dus. Al het andere leidt immers maar af van waar het om gaat. Goed bestuur met uitlegbare beslissingen!

De PvdA fractie

Henri van Smirren

Marvin van der Nat

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top