Skip to content

HartvoorWassenaar: De Begroting (1)

19 oktober 20233 minute read

Op 31 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting van 2024. De komende drie artikelen gaan over die begroting. Ze gaan over onze toekomst. Wij van HartvoorWassenaar maken ons al vele jaren zorgen over de gemeentefinanciën, en dus over onze toekomst.

Moeilijk

Wat we zien is dat het steeds moeilijker gaat. Er zijn iedere keer meer noodmaatregelen nodig om de begroting rond te krijgen. En door de doorgevoerde bezuinigingen is de dienstverlening aan de Wassenaarders minder en is het onderhoud op een laag pitje gezet. Hier hebben Wassenaarders last van. De investeringen worden verschoven naar de toekomst en de investeringen die wèl worden gedaan blijken meestal meer dan 50% duurder dan gepland. Dit komt deels omdat de ambtelijke organisatie niet de middelen heeft gekregen om investeringsprojecten goed te beheersen. De ambtelijke organisatie is ook onvoldoende toegerust om de samenwerking  met alle partijen met wie Wassenaar te maken heeft (gemeentes, provincie, samenwerkingsverbanden) goed vorm te geven.

Doelstellingen en beleid

Bij HartvoorWassenaar zijn de  doelstellingen:

  1. Een zelfstandig Wassenaar
  2. De gemeente moet zo groen mogelijk
  3. Goed bestuur
  4. Respect voor de Wassenaarder

Het gaat ons om de Wassenaarders en de leef-kwaliteit van de Wassenaarders. Dat staat ruim op de eerste plaats. Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen heb je gezonde financien nodig. En daar hebben we een probleem. Want als je dat niet hebt, komt alles onder druk.

We vertalen onze doelstellingen naar beleid en dat houdt in:

  1. Goede dienstverlening aan de Wassenaarders
  2. Een goede ambtelijke organisatie om de doelstellingen te realiseren
  3. Een gezond financieel beleid

De rol van de provincie

De provincie houdt toezicht op het financiële beleid van iedere gemeente. De wettelijke eis is dat een gemeente ieder jaar een begroting indient die “structureel in evenwicht is”. Voldoe je daar niet aan, dan heb je als gemeente een probleem. Met de provincie.

In een brief aan de raad liet de provincie vorige maand het volgende weten betreffende de jaarrekening 2022:

“Uw jaarrekening sluit met een positief resultaat van €3mln.” Gevolgd door :”Wij zijn van mening dat de onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn en hebben deze daarom gecorrigeerd op het door u gepresenteerde structureel resultaat. Door deze correctie ontstaat een negatief resultaat van (-) €720.000.”  Daarna: “Naar ons oordeel is er dus sprake van een structureel niet sluitende jaarrekening”

Verderop in de brief spreekt de provincie nadrukkelijk haar zorg uit over de begroting 2024.

HartvoorWassenaar

Wij vinden zo’n bericht van de provincie alarmerend. En wederom schrikken wij van het onbegrip en de onverschilligheid daarover bij een groot deel van de raad. Maar de inzet van HartvoorWassenaar zal altijd zijn dat we gezonde financien bereiken. Wassenaar is een klein en fijn zelfstandig dorp tussen grote steden. Een oase in de drukke randstad. Met gezonde financien zullen we dat zo houden.                                                                                                                                                                                                                              

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top