Skip to content

CDA Wassenaar: Steun voor Sporthal – samen sporten is investering in onze samenleving

20 oktober 20233 minute read

Het CDA heeft het al gezegd tijdens de Commissie Bestuur en Middelen van 3 oktober: “Sporten en samen sporten is voor het CDA een groot goed.” En daarom geeft onze fractie steun aan het voorstel voor de financiering om de sporthal zo spoedig mogelijk open te stellen.

De hal is al opgeleverd maar er is een probleem met het tijdig leveren van de benodigde stroom. Het CDA vindt het van groot belang dat alle Wassenaarse sportverenigingen die gebruik gaan maken van de hal er snel in kunnen. Het verenigingsleven moet niet hoeven wachten op de energieleverancier die tot eind 2024 (mogelijk nog langer) nodig heeft om te kunnen leveren. En vandaar dat het CDA het voorstel van het College voor een praktische en snelle oplossing, volledig steunt.

Het kan toch niet zo zijn dat al die sportverenigingen een heel jaar niet kunnen sporten, omdat de  locatie niet gebruikt kan worden. Er zijn geen alternatieve lokaties. De Schulpwei hal is inmiddels afgekeurd en niet meer te gebruiken voor sporten. Daarom is de beste oplossing een noodvoorziening voor stroom.

Het gaat het CDA om de belangen die hier spelen. Voor het CDA is het klip en klaar welke belangen dat zijn en dat die zo zwaar wegen dat die de weegschaal laten doorslaan. Het kunnen sporten (gezondheidsbelang), het samen sporten (het sociale belang), continuering van wedstrijden en de bijbehorende organisatie (kosten vanuit sportverenigingen) en vooral ook duidelijkheid op korte termijn voor alle gebruikers. En dit laatste belang is weer belangrijk omdat het gaat om een gemeente die als overheid ook gebonden is aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Zo mogen de sportverenigingen verwachten dat de gemeente een oplossing biedt nu de sporthal wel klaar is om te gebruiken, maar de stroom ontbreekt. Heldere en continue informatievoorziening aan alle betrokkenen hoort daarbij.

Het CDA ziet de Sporthal daarom als een diepte investering in ons dorp.

En zo kijkt het CDA ook uit naar de behandeling van de Begroting op 31 oktober. Daarin zijn meerdere investeringen terug te vinden die diepte investeringen zijn. Waarom? Omdat het voorzieningen zijn die voor ons dorp en onze inwoners nodig zijn. Zo zal de gemeentewerf gesaneerd worden voor woningbouw, wordt een school gebouwd en zal de dorpskern aantrekkelijk gemaakt worden. Het CDA is verheugd dat de afspraken uit het Coalitie akkoord gerealiseerd worden. En alles zónder OZB verhoging voor onze inwoners. Het CDA staat voor solide beleid en sterk bestuur.

CDA Fractievoorzitter Saskia Ettema-Walkate – settema@wassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top