Skip to content

Wassenaarse VVD: Investeren! (2)

21 oktober 20233 minute read

Komend jaar hebben we zo’n 88 miljoen euro te besteden in Wassenaar. Het College presenteerde deze maand haar begroting en maakte daarbij duidelijke keuzes, gebaseerd op het Coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar, koersvast, open en betrokken’. Naast dat we investeren in verkeersveiligheid, goede sportmogelijkheden en een bloeiend dorpscentrum hebben we meer prioriteiten: goed onderhoud, ruimte voor ondernemerschap en efficiënte afvalinzameling.

Wassenaar is schoon, heel en veilig

Eén van de speerpunten van de Wassenaarse VVD is dat ons dorp schoon, heel en veilig is. Dat betekent dat de straten, stoepen en het groen goed worden onderhouden. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we het onderhoudsniveau van onze openbare ruimte de komende jaren naar niveau B (is nu vaak C) brengen. Voor deze ambitie wordt structureel extra geld uitgetrokken in de begroting. We houden hierop de vinger aan de pols, want de openbare ruimte is immers van ons allemaal.

Ondernemers kunnen ondernemen

Fotocredit: PR

Onze ondernemers verdienen – blijvend – onze aandacht. Zij zorgen voor een dynamiek in ons dorp, voor werkgelegenheid en spelen een grote rol in het levendig houden van onze dorpskern. Een bloeiende lokale economie draagt ook bij aan ons voorzieningenniveau, zonder dat we onze lasten (toeristenbelasting en OZB) moeten verhogen. Hierdoor houden inwoners en ondernemers meer geld over in hun portemonnee om zelf keuzes te maken. De gemeente is immers geen gezamenlijke spaarpot.

Afvalinzameling is goed en efficiënt

Op initiatief van de Wassenaarse VVD hoeven inwoners hun afval niet meer zelf te scheiden, maar wordt dit gedaan bij Avalex. Daar gebeurt het efficiënter en beter. Zo wordt nu minder pmd-afval (plastic, metaal, drinkpakken) afgekeurd en kan er daardoor meer worden gerecycled, wat beter is voor het milieu. Een volgende stap is inzameling via zij-belading, zodat Avalex minder medewerkers hoeft in te zetten. De Wassenaarse VVD let er hierbij wel op dat dit goed wordt ingevoerd.

Het huishoudboekje blijft op orde

Elke euro die wordt uitgegeven, wordt gedekt. Inkomsten komen onder andere van de Rijksoverheid (het gemeentefonds) en van lokale heffingen (o.a. de ozb-belasting). We hebben géén tekorten en het is niet nodig om de ozb-belasting te verhogen. We blijven sparen voor nieuwe investeringen door jaarlijks bedragen af te schrijven. Kortom, onze financiën zijn in evenwicht en er is volop ruimte om te investeren in een nog mooier Wassenaar.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Mail dan naar mstekelenburg@wassenaar.nl.

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top