Skip to content
De rijbaan nabij hotel Duinoord. Fotocredit: Google Streetview

Onderhoud aan rijbaan Wassenaarse Slag jaar uitgesteld

25 oktober 20232 minute read

De asfaltconstructie van de rijbaan aan De Wassenaarse Slag is toe aan vervanging vanwege spoor- en scheurvorming. Oorspronkelijk was het plan om de onderhoudswerkzaamheden in 2023 uit te voeren, maar deze zijn nu uitgesteld tot november 2024. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad van Wassenaar.

De Raad van de gemeente Wassenaar nam op 4 april 2023 het besluit voor het asfaltonderhoud en stelde hiervoor een krediet van € 1,7 miljoen beschikbaar. Dankzij dit krediet en een aanvullende subsidie van € 98.500,- van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), zouden ook vier nieuwe fietsoversteken ingericht worden volgens de richtlijn Duurzaam Veilig.

Belanghebbenden, waaronder Hotel Duinoord, Dunea, bewoners en strandondernemers, benadrukten dat de weg tussen maart en oktober niet mag worden afgesloten. Deze weg is de enige toegang tot het strand en essentieel voor het recreatiegebied. Daarom werd november als meest geschikte maand gekozen voor de onderhoudswerkzaamheden.

Echter, De Wassenaarse Slag ligt in een Natura 2000-gebied. Dit vereist een vergunning van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voor de uitvoering van de werkzaamheden. Een in mei en juni uitgevoerde Quickscan wees uit dat er extra onderzoek nodig is, voornamelijk naar de rugstreeppad, zandhagedis en de teunisbloem. Dit vervolgonderzoek zal de komende maanden plaatsvinden.

Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de werkzaamheden dit jaar nog kunnen beginnen, wordt de uitvoeringsplanning verplaatst naar begin november 2024. De MRDH heeft toestemming gegeven voor het uitstel van de subsidie voor de fietsoversteek op de rijbaan van De Wassenaarse Slag.

Tags

GemeenteOnderhoudRijbaanUitstelWassenaarWassenaarse Slag
Gerelateerde artikelen
Back To Top