Skip to content

CDA Wassenaar: Veiligheid, leefbaarheid én maatwerk op de weg voor al onze inwoners!

17 november 20232 minute read

Vorige week werd het concept Wegencategoriseringsplan besproken in de commissie Fysieke leefomgeving.

Uit het hoge aantal insprekers bleek al te meer dat veel bewoners hiernaar lang hebben uitgekeken aangezien dit onderwerp de leefbaarheid en verkeersveiligheid direct raakt in ons dorp. Met hulp van een gerenommeerd bureau heeft het College echt werk gemaakt van deze opdracht. Het is ook geen gemakkelijke taak. Dat bleek wel uit de levendige discussie die hierover door de commissie leden gevoerd werd. Desalniettemin ligt er nu een overzichtelijk verhaal voor heel Wassenaar over wat de wenselijke snelheid en verkeersinrichting van de wegen is.

Deze belofte was ook in het Coalitie Akkoord opgenomen. Het hele dorp gaat over op 30 km met uitzondering van de twee verkeerassen Noord-Zuid en Oost-West. Dit vindt het CDA een goede afweging tussen bereikbaarheid enerzijds en leefbaarheid en verkeersveiligheid anderzijds. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat een nieuwe weginrichting verkeer aantrekt. We willen juist een afname van verkeer dat door ons dorp rijdt. Immers elk aanbod, schept zijn eigen vraag. Dus met meer asfalt voorziet het CDA net als de bewoners meer ongewenst auto verkeer, indien de Jagerslaan verbreed moet worden conform haar nieuwe etiket ‘GOW30”. Die logica moet voorkomen worden door hier voor maatwerk te kiezen.

Dus geen verbreding van de weg, geen bomen kappen en behoud van het bestaande fietspad.

Blijkens de reactie van de wethouder wil hij hier ook van harte aan meewerken.

Sterker nog, hij is in gesprek met de provincie om ook buiten Wassenaar de toestroom van sluipverkeer in de spits tegen te gaan. Zo is er zicht op afwaardering van de Katwijkse weg en een verdiepte aanleg van de Tjalmaweg, waardoor de route vanuit de Bollenstreek door ons dorp minder gunstig wordt. En laten we het doseerlicht op de hoek Zuylen/Storm niet vergeten! Deze zal ook ingezet gaan worden om een bijdrage voor de leefbaarheid van ons dorp te bewerkstelligen.

Wat de kosten betreft van een aangepaste weginrichting kiest het College gelukkig voor een werk- met werk aanpak, oftewel tegelijk met een geplande nieuwe riolering van een straat zal ook de inrichting meegenomen worden. Dat scheelt de nodige kosten en beperkt tegelijkertijd de overlast voor de omwonenden. Mooi dat er extra aandacht is voor onze fietsers in ons dorp en dan niet alleen rondom scholen en sportvelden, maar in bredere zin, voor veilige oversteekplaatsen bij drukke wegen.

Contact CDA Wassenaar: rbeerepoot@wassenaar.nl severard@wassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top