Skip to content

HartvoorWassenaar: sluipverkeer

5 december 20233 minute read

Op korte termijn wordt besloten over de snelheden waarmee binnen de bebouwde kom gereden mag worden. Dit betekent dat voor iedere straat wordt vastgesteld of auto’s daar maximaal 30 km/u of 50 km/u mogen rijden. HartvoorWassenaar is voor een zo hoog mogelijke veiligheid voor alle weggebruikers, maar in het bijzonder voor de veiligheid van voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen. Wat we ook belangrijk vinden is dat geluidsoverlast, fijnstof en uitstoot worden verminderd. Gezonder en gewoon fijner. 

Over welke wegen gaat het?

In Wassenaar  zijn al heel veel wegen 30 km/u. Maar de belangrijkste wegen waar het nu over gaat zijn de Prinsenweg, Backershagenlaan, Deijlerweg, Lange Kerkdam en de van Zuijlen. De tijdwinst die daar wordt geboekt bij 50 km/u weegt niet op tegen veiligheid en geluidsoverlast. Deze worden dan 30 km/u. HartvoorWassenaar wil dat de Wittenburgerweg, Groot Haesebroekseweg, de Stoeplaan daartussen, en de  Papegaaienlaan 50 km/u blijven. Dit zijn langere stukken weg, met minder woningen die ver van de straat staan en met gescheiden fietspaden. 

Over gescheiden fietspaden

Onlangs heeft de coalitie (VVD,D66,CDA,PvdA,DLW) besloten om het fietspad op de Schouwweg op te heffen. HartvoorWassenaar is het volstrekt oneens met deze beslissing. En zo te horen velen met ons. Kinderen moeten over de weg naar school. En daarnaast, het kost nog eens €200.000 extra.

Daarbij komt dat geen rekening wordt gehouden met een van de belangrijkste ontwikkelingen op de wegen. Dat is dat “langzaam (fiets-)verkeer” steeds meer gaat verschillen. “Snel-langzaam verkeer”, zoals elektrische fietsen, elektrische bakfietsen, fat bikes, racefietsen en scooters verschillen steeds meer van het “langzaam-langzaam verkeer”, gewone fietsen. Waar kinderen op rijden. Er zijn ook steeds meer ongevallen tussen “langzame” verkeersdeelnemers door hun snelheidsverschillen. En dat geeft stof tot nadenken. We willen geen fietspaden opheffen, want op enig moment heb je de fietspaden echt nodig voor langzaam fiets verkeer.

Sluipverkeer  

Iedere keer als het over verkeer gaat, komt de discussie uit op sluipverkeer. Al eind jaren ’90, stond in de verkiezingsprogramma’s van CDA en VVD (toen samen 17 van de 21 zetels, nu 7) dat sluipverkeer een probleem was en er wat aan gedaan moest worden. We kennen het resultaat. Sluipverkeer is een nachtmerrie geworden. Wassenaarders zelf komen tijdens de spits hun dorp met moeite in of uit. 11.000 auto’s die zich dagelijks door Wassenaar wurmen om via Wassenaar wat tijdwinst te boeken. De overlast die dat oplevert is niet goed.

Wassenaar kent 4 (hoofd-)in en uitgangen. Rozenplein, Den Deijl, Wittenburgerweg en Katwijkse weg. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van HartvoorWassenaar om op de Katwijkse weg een doseerinstallatie te bouwen. 

We bereiden nu voorstellen voor om bij alle hoofdingangen van Wassenaar het sluipverkeer tegen te houden.

HartvoorWassenaar      

HartvoorWassenaar gaat over de inhoud. Wij denken dat veiligheid heel belangrijk is voor de waarde van Wassenaar. Daar doen we serieus ons best voor. Met het hele team.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top