Skip to content

CDA Wassenaar: klantvriendelijkheid en bereikbaarheid essentieel bij uitvoering Minimabeleid

8 december 20233 minute read

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van Minimabeleid in Wassenaar. Tijdens de Commissie Mens en Maatschappij op woensdag 6 december is het rapport gepresenteerd. De CDA fractie schrok van de uitkomsten van dit onderzoek.

Waar gaat het om?

De gemeente Wassenaar heeft een belangrijke taak om armoede te bestrijden. Dat zijn wettelijke taken. Ook ontwikkelt de gemeente eigen beleid om aan inkomensondersteuning te doen (zoals het toekennen van een energietoeslag).

Er is onderzoek gedaan naar het beleid dat de gemeente heeft en hoe de gebruikers dit in de praktijk ervaren. Het CDA is blij dat dit onderzoek is gedaan. Als er beleid wordt gemaakt, willen we ook weten hoe het in de praktijk uitpakt. Of het beleid passend is en of de mensen die hier aanspraak op kunnen maken weten om welke regelingen het gaat, of zij in aanmerking komen en hoe zij dit kunnen aanvragen.

Het rapport heeft vastgesteld dat de gebruikers in Wassenaar vaak niet goed weten dat er regelingen zijn om hen te ondersteunen. Ook dat zij niet goed weten waar zij hun aanvraag kunnen doen. En dat als zij geholpen worden dat de klantvriendelijkheid toch echt beter kan.

Hoe nu verder?

De Rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen om al deze punten te verbeteren. En de CDA fractie is verheugd dat het College al deze aanbevelingen wil opvolgen. Ook worden er suggesties gedaan aan de gemeenteraad hoe wij kunnen sturen op het maken van beleid en op de uitvoering ervan.

Wat wil het CDA bereiken?

Saskia Ettema-Walkate geeft aan dat zij de tips ter harte neemt. En dat zij het College zal vragen hoe de aanbevelingen worden opgevolgd.

Het CDA wil dat inwoners makkelijk kunnen vinden welke regelingen er zijn. Door duidelijke informatie te verspreiden die toegankelijk is. Daarnaast vindt onze fractie klantvriendelijkheid en flexibiliteit bij het oppakken van de aanvraag essentieel. Help het onze inwoners gemakkelijk maken. Het gaat erom dat zij die ondersteuning krijgen.

Het CDA vraagt zich nog af of het Sociaal Team Wassenaar (dat in september is opgestart) een rol kan spelen gezien de goede bereikbaarheid in ons eigen dorp en de deskundige vrijwilligers.

Het CDA heeft er vertrouwen in dat er snel stappen gezet worden om die verbeteringen door te voeren. We willen dat juist diegenen die het zo nodig hebben, niet onnodig zoeken. En dat zij op een vriendelijke manier geholpen worden.

Vragen of een kopje koffie? Mail: settema@wassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top