Skip to content

CDA Wassenaar zegt “JA” tegen versterken Dorpskern en zorgt voor besturen van ons dorp

15 december 20233 minute read

Onze dorpskern aantrekkelijker maken? Een plan van aanpak tegen leegstand waarbij we voor een beter winkelaanbod creëren en tegelijkertijd nieuwe woningen realiseren? De broodnodige bomen planten en ook voor een levendiger centrum zorgen? Met daarbij een Poort van Park Hollandse Duinen waardoor een brede bestuurlijke verantwoordelijkheid voor spreiding van druk op onze duinen en natuurgebieden wordt opgepakt?

Het voorstel voor de versterking van onze dorpskern is een samenhangend én toekomstbestendig plan. Het CDA zegt “ja” tegen deze plannen!

Versterken van ons dorp doe je met elkaar

CDA fractie voorzitter Saskia Ettema-Walkate zei tijdens de Commissievergadering op donderdag 7 december: “voorzitter, het zal u niet verbazen dat mijn CDA hart harder gaat kloppen doordat zovelen bijdragen om ons dorp aantrekkelijker te maken. Samenwerken voor onze samenleving. Dat is nu precies het gedachtengoed van het CDA!”.

Woningen realiseren voor jong en oud, lagere huren voor winkeliers, meer werkgelegenheid en economische bedrijvigheid; hier worden veel inwoners beter van. Aantrekkelijkheid, leefbaarheid en veiligheid zijn gevolgen die niet in kosten zijn uit te drukken maar essentieel zijn voor het versterken van ons dorp.

Financiering?

Saskia Ettema – Walkate. Fotocredit: PR

Het CDA is verheugd dat het totale project bedrag aanzienlijk minder wordt door co-financiering van onze eigen inwoners en door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) subsidie die aangevraagd wordt. De extra BIZZ bijdrage, het bedrag uit de 1,5%  WOZ waarde van een aantal pandeigenaren en een flinke kostenverlaging door de aannemer drukken de kosten van het project. Het CDA bedankt ieder die een bijdrage levert!

De verwachting is dat het RVO een groot bedrag toekent. Het krediet is gerechtvaardigd omdat het ten goede komt aan vele groepen inwoners en omdat een overheid voorzieningen behoort te realiseren. Bovendien wordt met dit integrale voorstel veel meer gerealiseerd dan eerder.

Besturen en de beginselen van behoorlijk bestuur

In het coalitie akkoord met VVD, CDA, D66, PvdA en DLW is afgesproken om de Dorpskern te versterken. Daarnaast is er 7 jaar gewerkt aan de plannen en is er volop participatie geweest van belanghebbenden, inwoners en ondernemers. Al die mensen mogen verwachten dat de overheid doorpakt met de plannen. Dat zijn de beginselen van behoorlijk bestuur die voor het CDA van groot belang zijn om een afweging te maken in deze.

Vandaar dat wij nu “ja” zeggen. Door besluiten te nemen, zorgen we ervoor dat ons dorp bestuurd wordt. Dat is wat de inwoners van ons verwachten en daar mag u ons op aanspreken.

Vragen of koffie drinken? Mail settema@wassenaar.nl

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top