Skip to content

Lokale belastingen 2024: Komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
25 januari 20242 minute read

Binnenkort valt bij alle adressen in Wassenaar weer de jaarlijkse aanslag voor de lokale belastingen in de bus. Het gaat hier om waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (OZB).

BSGR staat voor Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Veel mensen zijn niet bekend met de mogelijkheid tot kwijtschelding, oftewel dat je in sommige gevallen deze belasting niet hoeft te betalen. Heb je een minimuminkomen en voldoe je aan de voorwaarden, dan komt kwijtschelding in beeld.

Simpel gezegd komt het in grote trekken hier op neer:

Onder een minimuminkomen wordt verstaan: alleen AOW, een bijstandsuitkering van de gemeente of bij voorbeeld een WIA-uitkering van het UWV.

Voorwaarden zijn in grote lijnen:

  • niet meer (spaar)geld op de bank dan de optelsom van 1 maand huur, 1 maand zorgverzekeringspremie, 1 maand energierekening, en niet meer dan ongeveer 500 Euro voor overig uitgaven.
  • Afschriften van bankgegevens moeten worden overlegd.
  • Voorwaarden zijn ook de hoogte van het vermogen en de waarde van de auto.

Voor kwijtschelding moet je een verzoek indienen bij de BSGR. Als je denkt er voor in aanmerking te komen, is kwijtschelding aanvragen dus de moeite waard. Het kan voor een kleine portemonnee zo maar honderden euro’s per jaar schelen. Zie ook www.bsgr.nl

Heb je hulp nodig?

Wij bij SMOW, helpen u graag bij de aanvraag. Neem dan contact op met SMOW tel: 070 – 511 2226 of stuur een e-mail naar info@smowassenaar.nl. SMOW maakt deel uit van het Sociaal Team

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar

van Heeckerenstraat 2

2242 GX Wassenaar

070 – 511 2226 (op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur)

info@smowassenaar.nl / www.smowassenaar.nl

Tags

BelastingenKwijtscheldingSMOWSociaal TeamStichting Maatschappelijke Ondersteuning WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top