Skip to content
Het Comité Herontwikkeling Anwb-Clingendael uit het Benoordenhout voor raadhuis De Paauw. Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Gemeenteraad drukt op ‘pauzeknop’ voor woningbouwplannen ANWB-locatie

31 januari 20243 minute read

De gemeenteraad praat op 12 februari verder over de woningbouwplannen op de ANWB-locatie. Gisteravond besloot de gemeenteraad, op voorspraak van Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), dat meer tijd nodig is om een oordeel te vellen over het bestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht’.

Daarmee kregen de Haagse omwonenden van de ANWB-locatie en het comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael (HAC) die om pauze vroegen, hun zin. Of het huidige bestemmingsplan, dat onder meer voorziet in woontorens, drastisch wordt aangepast valt echter te bezien. Desalniettemin moet verantwoordelijk wethouder Ritske Bloemendaal (D66-PvdA) over twee weken alternatieven presenteren aan de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Die toezegging deed hij gisteravond.

De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, Stedelijke Ontwikkeling) als inspreker bij de gemeenteraad in Wassenaar. Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Aan het begin van de raadsavond, toen van uitstel van besluitvorming nog geen sprake was, stroomde de raadzaal vol met omwonenden uit het Benoordenhout. Maar liefst 14 insprekers deden over dit onderwerp hun zegje, met steeds een dringende. Verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (D66) van de gemeente Den Haag deed de aftrap. Hij kreeg vorige week via een motie de opdracht om in te spreken in de Wassenaarse gemeenteraadsvergadering. “De bouwhoogte van de woontorens is niet passend in de omgeving. Ik vraag u om een lagere bouwhoogte vast te stellen.” Hij riep tevens Wassenaar op om oog te houden voor de omwonenden van de ANWB-locatie. “Zet de participatie zo ruim en zo breed mogelijk op. De omwonenden kennen het gebied; ze kunnen het plan beter maken.” Andere insprekers stipten ook het participatie, of het ervaren gebrek daaraan, aan. “Er is totaal geen draagvlak voor dit plan,” klonk het. Een andere inspreker hield de gemeenteraad voor dat alle juridische middelen worden ingezet als het bouwplan ongewijzigd wordt vastgesteld. “Wees juridische stappen voor.”

Na afloop gaf Susan Cohen Jehoram van het comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael aan dat ze blij was met de ingedrukte pauzeknop. “Maar de gemeenteraad moet wel veel breder naar dit bouwplan gaan kijken. Er kan daar echt kwaliteit worden gerealiseerd. Het huidige plan biedt die kwaliteit níet.”

Over het gevoerde participatiebeleid gaf wethouder Ritske Bloemendaal (D66) aan dat hij zich houdt aan het participatieplan zoals dat op 18 mei 2021 door de Wassenaarse gemeenteraad is vastgesteld. “Niet alles waarover in de consultatieronde is meegedacht kan worden meegenomen. Maar heel veel dingen wél en dat staat ook in het participatieverslag.” Het inspreken van zijn Haagse collega-wethouder Van Asten vond hij een memorabel moment. “Ik hoop, net als collega Van Asten, dat we er samen uitkomen.”

De gemeenteraad in vergadering. Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Tags

ANWB locatieBestemmingsplanDen HaagGemeenteraadsvergaderingInspreekrondeResidentie ParkzichtWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top